Tenk smart når du endrer boligen din


Har du planer om å pusse opp stua, bytte kjøkken, lage nytt bad eller legge nytt tak? Husk å tenke langsiktig på energiforbruket i boligen.

Tekst:  Majken Svorstøl, kilder: Morten Hagen, Bjørge Sandberg-Kristoffersen, Charlotte Forsberg

Foto: Shutterstock.com / SmartEnergi

I Norge byttes tusenvis av hustak hvert eneste år. Det er vel og bra. Men det finnes mange spennende muligheter når man først gjøre en slik investering. – Vi anbefaler boligeiere å kombinere en slik investering med energitiltak, sier energirådgiver Bjørge Sandberg-Kristoffersen i energiportalen.no.

Flere energitiltak ved takbytte
En ting man kan gjøre, er å isolere taket, som reduserer varmebehovet i boligen, og samtidig utnytte solinnstråling på huset gjennom solceller.

I 2015 ble det installert 250 solcelleanlegg på private boliger i Norge, og de fleste ble utført i Østfold, Akershus og Oslo. I disse områdene har mange fått med seg at kjøp av solcellepanel har gode støtteordninger, enten fra Enova eller fra eget fond i Oslo.

– En typisk boliginstallasjon er 3kW som dekker 20 kvm på taket, og koster ca. 43.000,- kroner etter Enovastøtte, og er billigere for de som bor i Oslo, forteller Morten Hagen i strømselskapet Smart Energi, en av de største leverandørene på markedet. – Med en slik installasjon produserer du din egen strøm, og selger overskuddet, forklarer han.

Varmeløsninger
– Når det er behov for oppgradering av varmekilder og isolasjon, er det lurt å få oversikt over hvilken effekt de ulike alternativene har i akkurat din bolig, sier Sandberg-Kristoffersen. – Det får du på energiportalen.no, det er bare å legge inn adressen din. Oppgir du ekstra informasjon om boligen, får du også hjelp til å analysere tiltakene, opplyser han.

Andre, store tiltak som bytte av oljefyr til varmepumpeløsninger er viktig for miljøet, og også her får man støtte fra Enova. – Ved å planlegge skikkelig, kan man kombinere utbedringer i boligen som gir redusert strømforbruk, tipser Hagen i Smart Energi, og legger til at alle strømkunder i Smart Energi får fornybar strøm, enten fra egne solceller, eller strøm med fornybar-sertifikater.

Oversikt over hva du sparer
På Energiportalen.no får man en beregning på hvor mye man kan spare på de ulike tiltakene som finnes. Sandberg-Kristoffersen forklarer:

– Energiberegningen er enkel å gjennomføre, og resultatene favoriserer ikke spesielle produkter eller løsninger, sier han, og legger til at portalen fungerer som din lille hjelper når vanskelige valg skal tas. Energiportalen.no gjør det rett og slett enklere for deg å manøvrere til trygg havn når valget står mellom store og små energitiltak hjemme.

– I ro og mak kan du innhente informasjon og se hva som passer best for ditt behov. Da har du en viss oversikt og stiller litt bedre forberedt før du kontakter ekspertene som selger slike produkter, sier Sandberg-Kristoffersen. – Hvis du aller helst skulle hatt en energirådgiver på besøk, som hadde hatt god tid til å gi deg råd, så får du tilgang til det nest beste på energiportalen.no, sier han.

- En typisk boliginstallasjon er 3kW som dekker 20 kvm på taket, og koster ca. 43.000,- kroner etter Enovastøtte, og er billigere for de som bor i Oslo, sier Morten Hagen i strømselskapet Smart Energi.
– En typisk boliginstallasjon er 3kW som dekker 20 kvm på taket, og koster ca. 43.000,- kroner etter Enovastøtte, og er billigere for de som bor i Oslo, sier Morten Hagen i strømselskapet Smart Energi.

Det er ressurser fra samarbeidsprosjektet Klima Østfold som sørger for at innbyggerne i Østfold får tilgang til tjenestene på energiportalen.no, og de skaper også motivasjonsaktiviteter for klimaforbedringer. – Vi skal være en positiv bidragsyter som koordinerer felles tiltak i fylket vårt, sier Charlotte Forsberg, prosjektkoordinator i Østfold Fylkeskommune.

Klima Østfold har stått for en tilrettelegging av energiportalen for alle kommunene i fylket. – Vi skaper møteplasser hvor befolkningen får god og nøytral informasjon. I februar arrangerte vi blant annet et vellykket møte i Eidsberg med temaet «bytt ut oljefyren», og der var også 10 leverandører tilstede, forteller Forsberg. – Sammen bidrar vi til de gode klimaløsningene i lokalsamfunnet.