Miljøbidrag

Miljøbidrag

Vi i Compass Fairs ønsker å være miljøbevisste og utvise samfunnsansvar. I 2019 gikk vi igjennom en prosess for å oppnå miljøsertifiseringen Miljøfyrtårn. Dette innebærer blant annet økte ressurser på avfallshåndtering i forbindelse med all aktivitet, bevissthet ved innkjøp av materiell og høyere krav til våre underleverandørers miljøbevissthet.
Ved siden av en rekke interne tiltak, så medfører dette konkrete tiltak på våre eksterne aktiviteter, som blant annet innebærer:

Produkter
Ved innkjøp prioriteres resirkulerbare og miljøvennlige produkter og materialer.

Leverandører
Miljøsertifiserte leverandører blir foretrukket ved innkjøp.

Avfallshåndtering
I egne produksjonslokaler, på kontorer, samt på arrangementslokasjoner kildesorterer vi alt avfall etter gjeldende kriterier.

Transport
Ved bruk av transport benytter vi aktører med moderne og miljøvennlig avgassteknologi.

Compass Fairs har innført en rekke tiltak som bidrar til å redusere klimaavtrykket, og som følge av at vi er en sertifisert Miljøfyrtårnbedrift, avgir vi et årlig klimaregnskap.
Med bakgrunn i dette er det innført et miljøbidrag på kr. 69,- på alle ordre med verdi under 20.000,- og på kr. 136,- på alle ordre med verdi høyere enn kr. 20.000,- 

Vårt miljø er et felles ansvar, og vi jobber hver dag med å ta små grep for å bidra til dette.