Bli utstiller!

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Compass Fairs er Miljøfyrtårn-sertifisert

I Compass Fairs er vi opptatt av bærekraft, og vi jobber kontinuerlig med å redusere våre klimagassutslipp. Det innebærer helhetlig og systematisk arbeid med tiltak innen områder som innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk. 

I 2020 fikk vi det synlige beviset på vår innsats, da vi mottok vår Miljøfyrtårn-sertifisering. Som godkjent Miljøfyrtårn-bedrift har vi tatt viktige steg på veien mot en grønn og bærekraftig fremtid. 

Som Miljøfyrtårn bidrar vi også til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. En bærekraftig fremtid trenger konkret handling og en felles innsats fra både næringsliv, myndigheter og forbrukere! 

Nå skal vi fortsette å jobbe med oppnå grønnere innkjøp, lavere energiforbruk, smartere transport, mindre avfall, og bedre arbeidsmiljø. 

Om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Les mer: www.miljofyrtarn.no