Bli utstiller!
Logg inn
Har du ikke påloggingsinformasjon?

Du har to valg:

Bruk samme pålogginginformasjon som på dinstand.no, eller opprett en ny bruker.

Når du oppretter en ny bruker, er det viktig at du registrerer riktig organisasjonsnummer slik at du blir koblet til riktig firma i våre systemer.

Create new user:

  • Click Create user.
  • You will be led to dinstand.no
  • Fill out the form and click Continue.
  • Du føres tilbake til boligmesse.no
  • Oppdater profilen din