Spar penger med moderne ventilasjon


I dag bygges hus og leiligheter tette og komfortable.  – Sørg for god ventilasjon hjemme der du tilbringer mesteparten av tiden din, så du kan puste inn ren og frisk luft, sier Øystein Berg i Energisparhus Norge AS.

Tekst: Majken Svorstøl Foto: Energisparhus AS

Aftenposten skrev i 2011 at skader grunnet dårlig inneklima i norske hjem koster staten 3,8 milliarder kroner i sykefravær og ressursbruk i helsevesenet.

Typiske symptomer på helseskadelig og dårlig inneklima er kondens på vinduene, klam og dårlig luft, sorte render av sopp i kittkanten på vinduet, peiser som brenner dårlig uten manuell lufting, iskalde gulv etter lufting, hodepine og vond smak i munnen om morgenen.

Prioriter ventilasjon i eldre boliger
Alle nye boliger har krav til ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. I eldre boliger har ventilasjon gjerne blitt ofret av økonomiske grunner. Berg anbefaler også eiere av eldre boliger å investere i ventilasjon med varmegjenvinning.

– Anleggene renser luften for urenheter, og sørger for frisk, oksygenrik luft hele døgnet – hele året, sier Berg, og fremhever både helseeffekt, energibesparelser og en mer moderne og funksjonell bolig.

– I eldre boliger uten ventilasjon lufter man gjerne manuelt via vinduer og dører, og det medfører varmetap og unødvendig høyt energiforbruk. Med et skikkelig ventilasjonsanlegg får du bedre inneklima og sparer energi, forklarer han.

Bedre økonomi
Det nyeste på markedet er desentrale ventilasjonsaggregater som monteres på fasaden. Det er en «rett i veggen»-løsning som gjør jobben på lik linje med et sentralt plassert aggregat med kanalføringer.

– Med riktig dimensjonert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning på 85% kan man spare 3000 kroner i året i redusert energibruk i en bolig på 100 kvm, sier Berg.

Tilpasses boligen
De desentrale ventilatorenhetene monteres i ytterveggen i soverom og oppholdsrom. Inne i ventilatoren sitter et passivt varmelager som lagrer varmen fra ut-luften og leverer varmen tilbake til rommet når ventilatoren puster inn.

Desentrale ventilasjonsaggregater monteres på fasaden, og er en «rett i veggen»-løsning som gjør jobben på lik linje med et sentralt plassert aggregat med kanalføringer.
Desentrale ventilasjonsaggregater monteres på fasaden, og er en «rett i veggen»-løsning som gjør jobben på lik linje med et sentralt plassert aggregat med kanalføringer.

– Ventilatorene arbeider parvis, og er ikke større enn en frokosttallerken, forklarer Berg.

En bolig med tre soverom vil få sterk forbedring av inneklimaet ved å sette inn ventilatorer med varmegjenvinning i soverommene og i stua. – Et anlegg med fire ventilatorer med bryter og styringsenhet vil komme på omkring 25.000 kroner pluss installasjon og montering, avslutter Berg.