Få bukt med fukten


Har du utfordringer med fukt i kjelleren? Mistenker du at boligen din har et høyt radonnivå?  Får du kontroll over problemene, kan du ta i bruk alle rommene – uten risiko for helseskader.

Tekst: Majken Svorstøl  Foto: Tørt Bygg AS

– En grunnmur er som regel fuktig, og det er naturlig med høy luftfuktigheten i en kjeller. Det igjen gir gode forhold for muggsoppvekst, sier daglig leder Thomas Bakken i Tørt Bygg AS, som er spesialisterpå utbedring av alle typer fuktige konstruksjoner.

Når luftfuktigheten øker, vil det kondensere der det er kaldest, som regel på grunnmur fra gulv og oppover, men også på gulv og lagrede eiendeler. Dette fører raskt til etablering av muggsopp. Problemet er størst om sommeren, fordi varm luft inneholder mer fuktighet enn kald luft. Men eksperten har løsningen: – Den beste måten å unngå dette på, er å sørge for at luftfuktigheten ikke øker til et skadelig nivå, sier Bakken.

Avfukteren gjør jobben
Oppdager du fukt i kjelleren, bør du agere raskt for å unngå at mugg og råte gir deg helsemessige plager og ødelegger møbler og klær.  Det finnes flere metoder for å få tørr kjeller uten store rehabiliteringsarbeider.

– Vi tilpasser et avfuktersystem etter bygningens behov, og kunden blir kvitt problemet for en rimelig penge, sier Bakken. Avfukteren trekker fuktigheten ut av luften i rommet, og transporterer fukten ut av bygget.

Avfuktere styres av en hygrostat, som regulerer fuktigheten i rommet, og til enhver tid holder den på et riktig nivå.

– Fuktige områder tørker raskt opp, saltutslag forsvinner, og levevilkårene for mugg, sopp og råte blir borte,  forklarer Bakken.

Trygg rehabilitering
Han anbefaler å installere en avfukter ved rehabilitering av kjellere til hybel eller andre typer oppholdsrom.

– Hvis man skal rehabilitere en kjeller og isolere på innsiden av grunnmuren, må arbeidet utføres på riktig måte for å unngå fuktskader i fremtiden, påpeker han, og anbefaler en- «rom-i-rommet-løsning».

Det innebærer at man setter opp en lettvegg 5-10 cm fra alle yttervegger og bærevegger, slik at det blir en luftspalte mellom ny lettvegg og eksisterende vegger. – Avfukteren holder kontroll på fuktnivået i luftrommet mellom boarealet og yttervegg. Det er trygt og enkelt, og sikrer et godt inneklima for beboerne.

Få kontroll over fuktproblemene, så kan du bruke alle rommene i huset uten risiko for helseskader.
Få kontroll over fuktproblemene, så kan du bruke alle rommene i huset uten risiko for helseskader.

Rimelig investering
For en normalt stor bolig vil en avfukter koste ca. 30.000 – 35.000 kroner.

– Det er rimelig for en tørr og frisk kjeller, og krever dessuten lite vedlikehold, sier Bakken. – Alt du må gjøre er å bytte ut filteret på avfukteren 1 – 2 ganger i året. Ellers gjør avfukteren jobben helt selv, med en normal driftstid på ca. 10 – 30 % per døgn og et strømforbruk på ca. 1 kW.

Radonsanering
Tørt Bygg AS tilbyr også radonmåling, og kan utbedre radonproblemer i alle typer bygg. Radonproblemer løses på ulike måter, avhengig av bygningens konstruksjon og bruk:

– I noen tilfeller monteres det inn ventilasjon, i andre tilfeller monteres det radonbrønn med radonsug. I krypkjellere blir det oftest en fuktutfordring med økt ventilering for å redusere radonkonsentrasjonen. Da bruker vi en avfukter med radonfunksjon, og får kontroll på både radon- og fuktproblemene, sier Bakken.

– Vi tilbyr gratis befaring i Oslo-området, så ta kontakt på messen om du vil friskmelde huset ditt for fukt, radon – eller begge deler.