Ikke gjør dette selv når du skal pusse opp badet


Å gjøre ting selv når du skal pusse opp, kan ofte spare deg for ekstra utgifter. Men når det gjelder badet er det enkelte ting du bør la fagfolkene ta seg av.

Tekst: Ida Save
Foto: iStock og Fagrådet for våtrom

– Konsekvensene kan bli alvorlige dersom du leker elektriker eller rørlegger selv. I verste fall kan det føre til store vannlekkasjer eller at huset brenner ned, forteller fagsjef i Fagrådet for våtrom, Bjørn Grimsrud.

– Elektroarbeider er helt utelukket å gjøre selv, da vi i Norge har et myndighetskrav om at en elektroinstallatør gjør slike jobber. Bakgrunnen er at det er en risiko forbundet med liv og helse, først og fremst på grunn av brann, om det skjer noe feil, forklarer fagsjefen.

Få 10 gode råd til deg som skal pusse opp badet nederst i saken!

Andre tekniske installasjoner, som rør og ventilasjon, må man også ha fagkyndig personell til å skifte ut eller vedlikeholde. Dette er et krav i Plan- og bygningsloven.

– Membraner er det også kritisk viktig at blir gjort korrekt den første gangen, hvis ikke får du før eller siden lekkasjeskader, legger Grimsrud til.

– Snakk med håndverksbedriften

Han minner om at håndverkerne man i noen tilfeller tenker at en selv kan erstatte, normalt har tre til fem års utdanning.

– Å tro at vi uten den kompetansen klarer å gjøre jobben like bra, er rett og slett for naivt. Men er det noe man kan gjøre selv under oppussing eller bygging av bad?

– I den grad man ønsker å gjøre noe selv, anbefaler jeg å ta en prat med håndverksbedriften, slik at dere kan avtale hva som er greit å gjøre selv. Skal man for eksempel rive et bad, er det ikke noe i veien for at du selv gjør rivningsarbeidene, så lenge strømmen og vannet er koblet ut.

Er du usikker på om forslagene til egeninnsats fra fagfolkene er fornuftige eller ikke, oppfordrer Grimsrud til å ta kontakt med Fagrådet for Våtrom.

– Da kan vi som en nøytral faginstans si hva vi mener om forslagene.

Bjørn Grimsrud i Fagrådet for våtrom anbefaler å bruke kyndige fagfolk når man skal pusse opp badet.

Be om referanser

Grimsrud har også noen gode råd å komme med når det gjelder hvordan man finner kyndige fagfolk.

– Det finnes blant annet en nettportal som heter kompetansesjekk.no. Dette er et samarbeid mellom Direktoratet for byggkvalitet, Mesterbrevnemda og Fagrådet for våtrom. Her kan du finne ut om bedriftene du ønsker å bruke har god kompetanse ved at de enten har mesterbrev, er sentralgodkjent gjennom myndighetene eller er en godkjent våtromsbedrift. Man kan også be om å få dokumentert at håndverkeren har et fag- eller svennebrev, alternativt om bedriften er en mesterbedrift.

Ellers mener Grimsrud det kan være vel så viktig å be om referanser. Fagsjefen understreker samtidig at man aldri har noen garanti for kvaliteten.

– En bedrift er aldri bedre enn sitt svakeste ledd, men om det går galt med en ryddig og veletablert bedrift med godt rennommé, vil de ønske å rydde opp på best mulig måte.

Velg egnede materialer

Men det er ikke bare valg av håndverker man må tenke nøye gjennom, det er også mange valg å ta om du skal bygge nytt bad, både med tanke på materialer, farger og ulike løsninger. Grimsrud ber folk være oppmerksomme på at trender ikke alltid er forenelig med egnethet.

– Husk at materialene skal tåle varierende temperatur og vann- og fuktpåkjenninger i mange år. Sklisikkerhet og at det enkelt kan rengjøres er også viktig. Jeg anbefaler kun å bruke materialer som har dokumenterte egenskaper og er beviselig egnet til formålet, noe som også er et forskriftskrav i Plan- og bygningsloven.

Dette er ikke bare viktig for å unngå ødeleggelser, det er også viktig om du en gang i framtiden skal selge.

– Ved salg er det typisk at slik dokumentasjon blir etterspurt. Dersom det ikke foreligger dokumentasjon på hvordan våtrommet er bygget og hva som er brukt, blir verdien av et nyoppusset og ellers fint våtrom sterkt forringet, noe som kan være ergerlig om du har brukt
mange hundre tusen på å pusse opp, sier fagsjefen.

Gode råd til deg som skal pusse opp badet

  1. Planlegg godt: Bruk god tid på å planlegge alt fra overflatematerialer til plassering av innredning og utstyr. Endringer underveis i byggingen vanskeliggjør et godt resultat. Husk at å bygge et bad tar tid, ofte 4-5 uker.
  2. Sjekk referanser: Hent alltid inn referanser fra tidligere kunder. Dyktige våtromsentreprenører er ikke redde for at referansene sjekkes. Dersom du benytter en uorganisert bedrift, sjekk også bedriften i Brønnøysundregisteret. Sjekk om bedriften har et telefonnummer og en forretningsadresse du kan nå vedkommende på. Det er viktig at du får tak i firmaet også i fremtiden.
  3. Beskriv arbeidsomfang og kvaliteter: Lag en skriftlig redegjørelse for det arbeidet som ønskes utført, om nødvendig også befaring med foretaket før utarbeidelse av pristilbud. Henvis her til at arbeidet skal utføres etter Byggebransjens våtromsnorm.
  4. Be om skriftlig tilbud: Ved alle oppdrag hvor arbeidsomfanget er kjent, anbefales det å innhente skriftlig pristilbud. Som et minimum må tilbudet inneholde pris, oppdragsbeskrivelse, tidsramme og beskrivelse av kompetanse i utførende bedrift.
  5. Skriv avtale: Det er viktig at du inngår en skriftlig avtale/standardkontrakt med håndverkeren før arbeidene starter. Standardkontrakter mellom forbruker og profesjonell finnes på Husbankens eller Forbrukerrådets internettsider. Det er viktig at du avtalefester bruken av Byggebransjens våtromsnorm.
  6. Avtal tilleggsarbeider skriftlig: Viser det seg behov for tilleggsarbeider eller endringer underveis, skal håndverker kontakte deg. Ved endringer eller tilleggsarbeider av oppdraget underveis, skal det skrives særskilt avtale om dette hvor pris, tillegg, fradrag og tid kommer tydelig fram.
  7. Avslutt oppdraget formelt: Det anbefales befaring før overdragelsen av våtrommet. Eventuelle reklamasjonsarbeider utføres i henhold til avtalte tidsfrister og før endelig sluttoppgjør. Holdes det tilbake et beløp for feil eller mangler som ikke er rettet opp, skal beløpet stå til verdien av disse arbeidene.
  8. Vær nøye med å få dokumentasjon på badet ved overlevering: Dokumentasjonen er nødvendig for å utføre riktig vedlikehold, og viktig ved et eventuelt eierskifte eller som dokumentasjon ved verdifastsetting.
  9. Tenk igjennom konsekvensene av egeninnsats og selvlevert utstyr: Egeninnsats og selvlevert utstyr forkludrer lett ansvarsforholdet i en avtale.
  10. Om du velger å innhente tilbud på internett, bruk punktene ovenfor likevel: Systemer for innhenting av tilbud leveres av mange. Vær nøye med å stille krav til de som legger inn pris. Slike krav kan være Godkjent våtromsbedrift og at badet skal bygges etter Byggebransjens våtromsnorm.

KILDE: FAGRÅDET FOR VÅTROM