Gir nytt liv til brukte skatter


Hvorfor handle nytt når du kan finne de mest fantastiske varer i en bruktbutikk?

Tekst: Ida Save
Foto: Remiks Miljøpark

I Miljøbutikken, som drives av Tromsprodukt på vegne av Remiks Miljøpark, opplever kundene en spennende skattejakt hver dag.

– Her finner du de mest overraskende gjenbruksvarer fra hele befolkningen i Tromsø-regionen. Alt fra sports- og fritidsutstyr til møbler, sko, samleobjekter og bøker. Noe hentes, noe leveres, noe kommer fra våre returstasjoner og noe fra bedrifter og organisasjoner, forteller Knut Evanger, som er daglig leder i butikken.

Målet med gjenbruksbutikken er å redusere avfallsmengden. For det er ikke alltid nødvendig å kjøpe ubrukte varer dersom man trenger noe nytt.

– Vi i butikken synes det er kjempemoro å synliggjøre den økende mengden av varer som er attraktive kjøpsobjekter. Dette stimulerer til økt gjenbruk, og dermed også avfallsreduksjon.

Stor giverglede

Ivar Sture Handeland fra Remiks forteller at det å selge brukte, men attraktive varer som dekker konkrete behov er viktig fordi det bidrar til å endre holdninger i samfunnet rundt gjenbruk.

– Gjenbruksbutikken har blitt godt mottatt på flere området i hele samfunnet. Befolkningen har stor giverglede, og de ønsker at ting kommer til nytte framfor at det kastes bort som avfall

Viktig med kildesortering

Remiks er leverandør av avfallstjenester både for private og næringslivet, primært i Tromsø og Karlsøy kommune. Handeland presiserer at avfall, omtrent uansett hva, er verdier, råvarer og ressurser som må tas vare på. Derfor er det viktig med riktig avfallshåndtering.

– Altfor mye av det avfallet som oppstår blir ikke utnyttet på best mulig måte. Kildesortering og gode systemer for å håndtere avfall er ikke bare viktig for å hindre forurensning og forsøpling av havene, men også en forutsetning for å utnytte ressursene som ligger i avfallet. Derfor oppfordrer vi alle til å kildesortere – alltid, avslutter Handeland.