Connie og Bulent sparte nesten 120.000 kroner på denne løsningen


Før var det fukt i alle vegger i kjelleren, og nå er de helt tørre. Se hvilken teknisk løsning familien Sæthre/Ertunc installerte for å hindre vann i å trenge inn i huset.

Huset til Connie Sæthre og Bulent Ertunc i Rælingen ligger i en fjellskråning hvor regn og grunnvann renner rett mot kjellermuren. For fire år siden ble det meste av vannet opprinnelig ledet bort via dreneringssystemet som man antok var i orden.

Men, det var langt fra tilstrekkelig. Målt fuktighet var altfor høy til at leiligheten i kjelleren kunne innredes og leies ut slik planlagt.

Tørt med elektriske impulser

Paret vurderte først en omfattende og svært kostbar drenering, men på Boligmessen fikk de høre om Active Dry Tech, en metode som ved elektriske impulser vil fordrive og hindre vannet i å trenge inn.

– Vi var først litt skeptiske til å installere denne ordningen. Det virket litt for godt til å være sant, sier Connie Sæthre og Bulent Ertunc.

Da det unge paret overtok huset for cirka 4 år siden, hadde de planlagt å rehabilitere og innrede kjelleren til en utleieenhet, men planene ble endret da de oppdaget at det var fukt i veggene.

Paret tegnet en avtale som innebar at fuktfjerningssystemet med elektroosmose måtte gi resultater innen en viss tid, ellers behøvde de ikke å betale.

– Garantien gjorde det enklere for oss å teste systemet, forteller de.

Langs kjellerveggen kan vi skimte små borehull. I hullene sitter elektrodeplugger, sammenkoblet med tynn ledning. Ledningen går i et lukket system til en kontrollboks på veggen i vaskerommet. Boksen fungerer som en regulator, og sender ut impulser til elektrodene.

Merket raskt endring

På installasjonstidspunktet viste målinger ekstremt høyt fuktnivå i veggene.

– Kort tid etter installasjonen av Active Dry Tech-systemet merket vi stor forandring, forteller paret.

Kjeller- og fuktlukten forsvant, og veggene ble helt tørre. 3-4 uker etter installasjonen viste kontrollmålingene at veggene, som tidligere hadde hatt svært høy fuktverdi, lå godt innenfor godkjent verdi.

– Nå, fire år senere, er veggene fortsatt tørre og det er ingen tegn til fukt eller kjellerlukt, sier de.

Slapp riving og ødelagt hage

Paret er takknemlige for at de slapp å drenere på nytt. En slik operasjon hadde medført riving og gjenoppbygging av terrassen, samt omfattende ødeleggelse av hagen med trafikk av anleggsmaskiner.

– Vi sparte nærmere 120.000 kroner ved å bruke Active Dry Tech i stedet for
tradisjonell drenering, og besparelsen brukte vi i utleieleiligheten i kjelleren.
For oss som var i etableringsfasen, har utleie av kjellerleiligheten gitt oss en kjærkommen ekstrainntekt. Nå er vi også trygge på at leietakeren bor i et sunt og trygt bomiljø uten sopp og mugg, avslutter paret.

FAKTA:

 • Metoden som kalles elektroosmose er testet av Norges Byggforskningsinstitutt,
  SINTEF. Deres rapport er basert på en evaluering over 6 år, fra en større bolig
  i Fredrikstad, hvor ytterveggene er plassert under grunnvannsnivå og fuktproblemene er store.
 • Rapporten viser at et korrekt montert elektroosmoseanlegg reduserer
  fuktigheten vesentlig. Innervegger har tørket med opptil 45% av relativ fuktighet
  (RF).
 • I ytterveggene er fukttilførselen høy, men fuktignivået i betongen holdes under
  75% RF. SINTEF anbefaler fortsatt drift av anlegget, da fuktigheten ellers vil
  stige raskt igjen.
 • Active Dry Tech kommer til vår Boligmesse på Telenor Arena for å fortelle mer om hvordan elektroosmose fungerer.