Connie og Bulent sparte nesten 120.000 kroner på denne løsningen