Bygger ny bydel med 243 boliger


Det som tidligere var et gammelt industriområde er i ferd med å forvandles til en ny og klimavennlig bydel like utenfor Stavanger sentrum.

Tekst: Ida Save
Foto: GMC Eiendom

Tanken er at man ikke skal ha behov for bil, og alle bygningene skal bruke fornybar energi til oppvarming.

– Vi jobber med å transformere området til å bli et sted der man både kan bo og jobbe, sier Siv Merethe Berge Røsland.

Hun er markedsansvarlig i GMC Eiendom, som eier Byfjordparken AS, og skal på årets Boligmesse i Stavanger stå på stand med kollegaene for å fortelle om prosjektet.

Byfjordparken skal bli et grønt boligområde tilrettelagt for et liv uten bil.

243 leiligheter

Det totale arealet for Byfjordparken er på 107.000 kvadratmeter, og her skal det etter planen bygges ni bygg for kontor og næringsvirksomhet og 243 boliger fordelt på 11 bygg. Boligbyggene vil ha mellom fem og syv etasjer, og enhetene spenner fra 40 til 150 kvadratmeter.

– To av boligbyggene sto ferdig i oktober 2017, og det første næringsbygget, som blir en barnehage, skal stå ferdig til barnehagestart i august 2018. Her får alle som bor eller jobber i Byfjordparken førsterett. I september står enda et næringsbygg klart, og 15. juni 2019 skal BI flytte inn i det tredje bygget som er under bygging nå, forteller Røsland.

Hun legger til at både unge og eldre har vist interesse for leilighetene i Byfjordparken.

– Vi har gjort en undersøkelse for å se hvem som faktisk bor her, og det er en relativt god miks mellom unge og godt voksne i pensjonsalder, i tillegg til noen midt i mellom. Barnefamilier er det derimot få av foreløpig.

I tillegg til boliger og næringsliv, planlegges det også en promenade langs sjøen, offentlig kai, bryggeplass, sammenhengende grøntområder, sykkel- og gangstier og sykkelparkering.

Byfjordparken var tidligere et industriområde, gjøres nå om til en ny, klimavennlig bydel like utenfor Stavanger sentrum.

Millionstøtte fra Enova

På grunn av sin grønne tankegang, har prosjektet fått 10,3 millioner i støtte fra Enova, som ifølge GMC Eiendom er det største tilskuddet Enova har bidratt med i denne regionen.

– Vi er svært opptatt av at Byfjordparken skal være en grønn bydel, og et ledd i denne planen er å minske behovet for bil. Bydelen ligger i fin gang- og sykkelavstand til sentrum, med knappe 1,7 kilometer inn til Torget, og har man behov for transport skal det tilrettelegges for el-sykler og elbil-pool, forteller Røsland.

Området har også en egen energisentral som vil fordele energi til oppvarming av bygningene, og sjøvann skal brukes til kjøling. Dette gir en fornybar energiandel på mellom 80 og 90 prosent.

– I tillegg blir det grønne tak på alle næringsbygg, og BI-bygget får 1.000 kvadratmeter med solcellepanel. Alle byggene skal også bygges etter et lavenergikonsept, avslutter Røsland, som inviterer til en hyggelig prat på messen.