Referanser

«Veldig lønnsomt»

Publisert den: 2018-06-28

Thomas Messel
Daglig leder
Dør & Vindu Drammen


Det å delta som utstiller på Boligmesse ga veldig god effekt, og etter tre dager på messa hadde vi solgt for rett i underkant av 2 millioner + moms. I tillegg fikk vi i etterkant bestillinger på mellom 1-1,5 millioner. Selv om det å være utstiller er en stor kostnad over en begrenset periode, er det for vår del veldig lønnsomt. Jeg tror også man bør tenke langsiktig når man skal være med på messe, det optimale er nok å være med flere år på rad. For oss som er en relativt ny butikk i Drammen er messedeltakelsen også en god start på veien mot å bli et naturlig førstevalg når folk skal skifte ut dører og vinduer.