Referanser

Boligmesse leverte langt over forventningene

Publisert den: 2023-06-20TIPS Walk


– Hvorfor ble du med som utstiller på Boligmesse?
I forbindelse med at vi skulle starte opp TIPS WALK, besluttet vi at vi skulle lansere dette konseptet under Boligmesse 2023. Vi så dette som en meget god mulighet å treffe et bredt publikum, som var i rett «byggemodus». Det å kunne treffe over XXXXX tusen mennesker, på ett og samme sted var en unik mulighet for oss.

– Hvordan forberedte du deg i forkant av messen?
Vi kunngjorde på sosiale medier at vi skulle lansere TIPS WALK under Boligmessen. I tillegg hadde vi forberedt at beøkende kunne få muligheten til å få sine tegninger vist hos oss under messen.

– Har messen levd opp til forventningene dere hadde?
Skal innrømme at vi var forsiktige optimister før messen, men Boligmessen leverte langt over forventningene. For oss var dette den beste lanseringen vi kunne håpe på.
Før vi pakket ned standen, meldte vi oss på neste års messe, så det sier vel alt.