Referanser

Antall besøkende som var innom vår stand var over all forventning

Publisert den: 2023-06-20

Maja Kristin Hystad
Avd. Leder Butikk
Obs! Bygg Sørlandsparken


Hvorfor ble dere med som utstiller på Boligmesse?

Som eneste Obs Bygg varehus her på Sørlandet har vi et ønske om å markere vår posisjon og styrke egen merkevare: Obs Bygg. Boligmessen er noe mange er kjent med, og flere av oss har også selv vært besøkende tidligere. Det er en viktig møteplass for boligbransjen, og det er en perfekt arena for å møte nye mennesker og potensielle kunder som holder på med både store og små prosjekter. Ikke minst gir det oss en god mulighet for å markedsføre oss selv og la folk bli kjent med oss som jobber på varehuset. Vi ønsker at folk skal komme til oss fordi de ansatte er fantastiske, fordi vi er gode på priser og fordi det er trygt å handle hos oss.

– Hvordan forberedte dere dere i forkant av messen?

I forkant av messen var det mye planlegging for å få på plass alt fra hvilke varegrupper vi skulle ha med, få våre samarbeidspartnere med på laget, hvordan skulle standen vår se ut og hvordan vi skulle presentere Obs Bygg på best mulig måte. Det var en stor men veldig gøy og spennende arbeidsprosess – som virkelig gav mersmak. Vi følte at vi klarte å skape en liten Obs Bygg butikk på messen, noe som også var visjonen når vi startet planleggingen.

– Har messen levd opp til forventningene dere hadde, og i så fall på hvilken måte?

Vi hadde selvsagt troen på at det kom til å bli bra, men det ble bedre enn vi hadde sett for oss. Antall besøkende som var innom vår stand var over all forventning, det var et enormt trøkk, spesielt lørdag og søndag. Det var kø for å tegne garderobe, en flom av bestillinger på vinduer, dører og garasjeporter. Og ikke minst traff vi godt på varer som høytrykksspyler, verktøy, varmepumper og elektroniske dørlåser. Med over 8000 besøkende til messen tror jeg både vi og arrangør kan si oss godt fornøyde med Boligmessen i sørlandshallen 2023. Vi fikk snakke med andre utstillere, arrangør, gamle og nye kunder. Det var en veldig vellykket gjennomføring fra A-Å. Og vi opplevede samarbeidet med Compass Fairs som profesjonelt, personlig og lettvint.