Strengere regler ved kjøp og salg av bolig


Avhendingsloven regulerer forholdet mellom kjøper og selger ved salg av brukte boliger. 1. januar 2022 trådte en del viktige endringer i denne loven i kraft. Lurer du på hva disse lovendringene vil bety for deg som skal kjøpe eller selge bolig? Da bør du få med deg foredraget til Advokatfirmaet Økland & Co på Boligmesse.

– Tidligere ble så godt som alle boliger solgt med et «som den er»-forbehold. Slike generelle forbehold er nå forbudt, forteller Bjørg Strandos Granerud fra Advokatfirmaet Økland & Co DA.
– Forbudet medfører en betydelig senkning av terskelen for hva kjøper kan anføre som mangler etter loven. I praksis innebærer dette et strengere ansvar for selger til å opplyse om relevante forhold ved eiendommen, legger kollega Stine Thorsen til. Sammen skal de på Boligmesse på X Meeting Point holde foredrag der de går gjennom de viktigste endringene i avhendingsloven.

Reklamer med én gang

De vil også gjennomgå reklamasjonsreglene. – Det er dessverre ikke uvanlig at kjøper setter i gang med å utbedre mangler, enten selv eller ved hjelp av en håndverker, men glemmer å reklamere først. Det kan medføre at man mister retten til bl.a. prisavslag og erstatning. Oppdager du feil og mangler er det svært viktig å gi selger snarlig beskjed om dette, sier Granerud. Deretter anbefaler Thorsen å dokumentere manglene. Hent gjerne inn en takstmann som kan foreta en fagkyndig vurdering av forholdene du har oppdaget.

Nye forskriftskrav til tilstandsrapporter

Ved salg av brukte boliger innhentes vanligvis en tilstandsrapport. I forbindelse med endringene i avhendingsloven, er det også vedtatt en ny forskrift som setter minstekrav til hva en slik tilstandsrapport skal inneholde. Her blir selger i større grad enn tidligere pålagt å gå detaljert til verks – fra kjeller til loft. – Ved å stille strengere krav til hva som anses som en godkjent tilstandsrapport, legges det til rette for at flere skjulte feil og mangler avdekkes i forkant av salget. Så gjenstår det å se om antallet mangelskrav og reklamasjonssaker vil minke. Vi tror dessverre ikke det, i alle fall ikke de første årene.

Gratis vurdering

Advokatene mener mange ville vært tjent med å oppsøke juridisk bistand, og presiserer at det ikke nødvendigvis trenger å bli så dyrt. Mange har rettshjelpsdekning i innboforsikringen sin. Denne forsikringen sørger for at du får dekket deler av advokatutgiftene dersom du ønsker å bruke advokat til å hjelpe deg.

– Under messen tilbyr vi gratis vurdering av din sak. Er du usikker på dine rettigheter eller hva du har krav på, kan det lønne seg å ta kontakt. Velkommen innom vår stand, enten du er kjøper, selger eller har andre juridiske spørsmål.

 

Tekst: Ida Save, Bjørg Strandos Granerud og Stine Thorsen
Foto: Advokatfirmaet Økland & Co