Sømløs overgang – fra enebolig til leilighet


En del eneboligeiere venter med å flytte i leilighet fordi de er redde for å miste godt naboskap og plass til selskap og overnattingsgjester. I den sosiale boformen som Signatur legger opp til, er begge disse elementene godt ivaretatt.

– Det stilles stadig høyere krav til fremtidens boform. Vi ønsker å bygge hjem for voksne som gir noe mer enn tak over hodet, forteller Anne Lene Söder, salgs- og markedssjef i Signaturhagen Bolig. I Midt-Norge har selskapet inngått avtale med Boligbyggelaget TOBB om sammen å bygge Signaturhagenprosjekter i dette området. Delingsøkonomi og sosial bærekraft er ord som beskriver det vi jobber med. Vi bygger ikke bare leiligheter, men en livsstil og et fellesskap for dem som ønsker det.

Signaturhagen Stjørdal har salgsstart i løpet av våren. – Interessen er stor allerede, forteller Anne Lene.

Leilighetene i prosjektet er svært godt gjennomarbeidet med gode planløsninger og solforhold. Allikevel er det fellesarealene som gjerne får mest oppmerksomhet når vi presenterer prosjektet, sier Anne Lene. Her blir det flere fellesarealer med både innendørs helårshage, gjesterom (for overnatting), loungeareal for å arrangere selskap samt treningsrom og badstue. Gjennom vår aktivitetsportal, kan man reservere fellesarealene, bli med i ulike gruppeaktiviteter eller invitere naboer til f.eks. matkurs. – Vi ønsker at de som flytter inn skal oppleve alle de fordelene de hadde i en enebolig – pluss litt til.

Dersom du vurderer å flytte i leilighet, bør du legge turen innom TOBB/Signaturhagen i Stjørdalshallen under Boligmesse. Det er forkjøpsrett for TOBB-medlemmer og ansiennitetsreglene gjelder her som i alle TOBB-prosjekter. Hver dag teller.

 

Tekst: Ann-Helen Haaning Johnsen
Bilde: Signaturhagen