Snart må du bytte til denne


Innen 1. januar 2019 skal alle husstander i Norge få automatisk strømmåler. Her svarer Sigvald Aasheim i Troms Kraft Nett på de vanligste spørsmålene om de nye målerne.

Tekst: Ida Save
Foto: Sigvald Aasheim/Troms Kraft Nett

– Hvorfor må man bytte strømmåler?

– Vi er på lik linje med alle andre nettselskaper i Norge pålagt av myndighetene å skifte samtlige strømmålere til nye automatiske strømmålere innen 1. januar 2019.

– Hva blir nytt?

– Den største forskjellen for kunden vil være at de nye strømmålerne leser av og selv sender korrekt forbruk til nettselskapet. Dette reduserer faren for feilregistrering av forbruk og feil faktura. Nettselskapet vil også automatisk bli varslet dersom det oppstår feil i nettet, som for eksempel jordfeil eller ustabil spenning, eller om noen prøver å tukle med måleren. Gjennom kommunikasjon med målepunktene i nettet kan vi elektronisk søke etter feilen. Dette gir oss raskere feilsøking, noe som også gir redusert tid fra feil oppstår til denne kan rettes. Med andre ord er dette en stor fordel for både kundene og oss som nettleverandør.

– Er det noen ulemper med de nye strømmålerne?

– Vi kan ikke se noen ulemper, heller mange fordeler og forbedringer. Likevel stiller flere kunder spørsmål om personsikkerhet og strålefare. Datatilsynet har i media også ytret bekymring over at måleren samler og deler for mye informasjon om deg. Fakta er at måleren kun registrerer og sender forbruket, og ikke kan se hvilke kurser eller kontakter som belastes eller hvor mange som er til stede. Vi som jobber i nettselskapene har også taushetsplikt, og deler ikke informasjonen med andre. Når det gjelder stråling er måleren CE-merket, og oppfyller alle relevante europeiske og nasjonale krav, inkludert kravene relatert til helse i forbindelse med elektromagnetisk stråling. Vi har valgt målere fra Kamstrup, som kommuniserer på frekvenser i området 433-444 MHz. Måleren har en effekt på cirka 50 mW, mens for eksempel en mobiltelefon har en effekt på rundt 2.000 mW.

– Når skjer byttet?

– Kundene er delt inn i bytteområder og blir varslet 11-14 dager før byttetidspunkt, enten med en SMS eller en oppringning. Det vil i tillegg bli sendt en SMS med påminnelse en dag eller to før montøren kommer.

– Hva må kunden selv bidra med?

– I utgangspunktet trenger vi bare at kunden eller en voksen representant er til stede for å ta imot montøren og svare på eventuelle spørsmål. Det er også en fordel om det er ryddig og enkelt å komme fram til måleren og hovedsikringen.

– Hvor lang tid tar et bytte?

– Selve målerbyttet vil normalt ta i underkant av 30 minutter. I løpet av denne tiden vil strømmen være borte i maks 15 minutter.

– Hva koster det å bytte til automatisk strømmåler?

– Måleutstyret er en del av strømnettets komponenter, og er underlagt lover og regler som settes av myndighetene. Når vi er ferdige med utskiftningen vil kostnadene derfor bli fordelt på nettleien, som alle kunder betaler gjennom strømregningen. Hvor stort beløp som blir lagt til nettleien er vanskelig å si før vi er ferdige med utskiftningen hos alle våre kunder. Samtidig gir de nye målerne nettselskapet bedre oversikt og vi kan utnytte eksisterende nett bedre, noe som igjen kan gi lavere eller mer stabil nettleie.

Få svar på Boligmessa

  • På Boligmessa i Tromsø vil både Troms Kraft Nett og Kamstrup være tilgjengelige for spørsmål om automatiske strømmålere. De deler stand med den lokale strømleverandøren Ishavskraft og Eide Handel, som er tilbydere av fornybar kraft og ferske nordnorske råvarer.