Sjekk hva som produseres i fengselet


Visste du at du kan kjøpe trevarer, håndarbeidsprodukter og annet laget av ansatte i Bergen Fengsel? Ta turen innom standen deres og se hva de kan tilby. 

– Kriminalomsorgen satser på «Straff som endrer». Det vil si at den innsatte skal ha muligheten til å tilegne seg kunnskap og ferdigheter som gjør det enklere å få seg jobb etter soning, sier Anders Bjerke ved Bergen Fengsel. 

Han forteller at høysikkerhetsfengselet i Bergen har strenge krav til sysselsetting for å unngå isolering, og de aller fleste har tilbud om å være i sosiale felleskap og verksteder. 

Skolegang og arbeid

Åsane videregående skole er inne i fengselet og gir undervisning i mange fag – både teoretiske og yrkesfaglige. Innsatte deltar i arbeidet på kjøkkenet, vaskeriet, en matbutikk og i vedlikeholdsavdelingens utegruppe. De deltar også i forefallende vedlikehold og oppussing av bygningsmassen. 

– Vi har dessuten to snekkerverksteder, et metallverksted, en systue og tre lounger, der de kan aktiviseres med håndarbeid, hobbyaktiviteter, mindre håndverksarbeid og spill, sier han. 

Populære hagebenker

Snekker- og metallverkstedene produserer gjenstander for salg, og fengselet tar imot bestillinger på arbeider derfra. 

– Det siste vi har involvert oss i er gjenbruk av materialer. Vi får materialer fra bygg som rives og bruker disse i produksjonen. Noe vil bli brukt til de kjente hagebenkene våre og andre produkter vi allerede har, mens annet går til nye produkter, sier han. 

Til boligmessen har Bergen Fengsel med seg et bredt spekter av varer – alt fra såper og håndarbeidsprodukter til tre- og metallvarer.

– Vi har også med oss hagebenker i et par varianter. Disse kan kjøpes ferdig montert eller som flatpakke, sier han. 

Foto: Bergen Fengsel

En fin mulighet

Bjerke mener at det å ha stand på boligmessen er en fin måte å markedsføre både kriminalomsorgen og varene deres. 

– Mange vet ikke at det er mulig å kjøpe produkter laget i fengselet, eller at vi har et utsalg og nettbutikk. Vi deltok på messen for et år siden og fikk gode tilbakemeldinger, sier han. 

For de innsatte er muligheten til å jobbe og få utdanning viktig. Når de deltar i arbeid i fengselet får de attester, kompetansebevis og noen får også muligheten til å være lærling. 

– Det å kunne ta et fag- eller svennebrev vil være en kjempestor mulighet for å stille sterkere på jobbmarkedet etter soning, sier han. 

Foto: Bergen Fengsel

Tekst: Katrine Andreassen

Foto: Bergen Fengsel