Fagdag fredag 14. april


Vi inviterer håndverkere og boligeiere til nyttige og lærerike foredrag om byggebransjen og økonomi. Hvilke lover å regler man skal forholde seg til? Vi anbefaler alle som på en eller annen måte er involvert i nybygg og rehabiltering å få med seg disse foredragene – du kan spare mye med litt kunnskap. Vi starter fredag kl.12.30.

12.30 – Faglig blikk på avhendingsloven (salg/kjøp av bolig)

Avhendingsloven gjelder ved alle salg av nye (nøkkelferdige) og brukte boliger. De nye reglene som trådte i kraft 1.1.2022 gjør at alle boliger skal gjennomgås av en takstmann som skal sette en tilstand på boligen før salg. Dette skal føre til færre konflikter og større sikkerhet for kjøper. Ikke minst setter det krav til at man undersøker boligen både på utsiden og innsiden av veggene og setter en tilstand på hvor god eller dårlig en bygning er. Dette setter også krav til dokumentasjon fra håndverkernes side som skal overleveres til boligeier når man utfører et stykke arbeid på boligen. Tor Ole Larsen, fagsjef for kvalitet i Byggmesterforbundet holder et foredrag som belyser avhendingslovens intensjon, hva en håndverker må levere og en forbruker kan forvente av dokumentasjon for utført arbeid. Det vil også bli gjennomgått en del saker som er typiske både sett ut fra et selger/kjøpers ståsted, men også fra entreprenørens ståsted.

13:30 – Solcellepanel – funksjon og fremtidsutsikter

Jim Roger Pettersen fra Krafttak-gruppen/ Agder Tak forteller om hvordan solcellepaneler fungerer og hvilke fremtidsutsikter man ser for solenergi. Han tar opp fordeler, ulemper og risikoer. Du får et utgangspunkt for å vurdere om det er en lønnsom investering nå eller litt lengre inn i fremtiden, basert på takets tilstand. Hvor mye strøm kan du årlig påregne å få ut av et anlegg, og hva kreves av vedlikehold? Han kan også fortelle om den støtten som kan påregnes fra Enova ved å gå inn for solcelleenergi. Agder Tak holder til i Vennesla og er spesialist på tak- og fasadeendringer, og er Sørlandets største taklegger. Deres erfaring siden 2010 gir trygghet for en god veiledning og et riktig valg.

14.30 – Spar på strømmen – om energibesparende tiltak på bolig og støtteordninger

Foredraget med Tor Ole Larsen, fagsjef for kvalitet i Byggmesterforbundet, tar for seg hva som er lurt og ikke lurt å gjøre ved en rehabilitering. Hva er behovet for oppussing? I hvilken tilstand er bygget, og er det økonomisk forsvarlig å rehabilitere. Er det lurt å isolere eller kan en etterisolering ødelegge byggets fysikk og dermed ødelegge huset på et senere tidspunkt på grunn av kondens sopp og råte. Det blir gjennomgått hvor i regelverket man kan lete for å finne løsninger som oppfyller kravene i lovverket. Til slutt ser vi på støtteordninger og dokumentasjonen ved rehabilitering. Byggmesterforbundet jobber for et seriøst arbeidsliv, like konkurransevilkår, kompetanseheving og rekruttering til bransjen. De er en arbeidsgiverorganisasjon som organiserer profesjonelle byggefirma med stolthet til tømrerfaget. De ivaretar deres interesser og rammevilkår samt yter medlemsservice.

Boligmesse er åpen som vanlig for publikum på fredag og alle er velkommen på foredragene.