Solcellepaneler – Få ditt eget energiverk på taket


Med høyere strømpriser er det også stadig flere som vurderer solcellepanel på eller ved boligen sin. Dette kan være et godt valg for mange.

Foto: Canva

– Det mest vanlige og tilgjengelige arealet å installere solcellepanel på i Norge er taket, men det kan også være aktuelt å plassere det på fasade eller frittstående på bakken. Det er imidlertid ikke like vanlig her i landet, sier daglig leder hos Solintegra AS, Bjørn Ove Bergseteren. 

Retning og vinkel på taket er noe man vurderer spesielt opp mot lønnsomheten av å installere solcellepanel. Den mest ideelle retningen og vinkel er rett mot sør med 30 til 40 graders helning. 

– Rett øst og vest gir også god virkningsgrad, mens man stort sett ikke bør installere solceller på et nordvendt tak i Norge, sier han. 

Dette er fordelene med solcellepanel: 

  • Redusert behov for energi fra nettet. Dette gir lavere utgifter og grønnere energi.
  • Det kan være positivt og til støtte for det lokale nettet.

Dette kan være en ulempe med solcellepanel: 

  • Det kan skape utfordringer for nettet i områder med svakere nett.

Slik fungerer solcellepaneler

Dekker halve energibehovet

En typisk solcelle er i dag 400 W. Det betyr at 1 kW på taket er 2,5 solceller. 

– I Oslo kan man regne med at 1 kW på taket vil yte omtrent 1100 kWh i året, hvis taket ligger rett sør med ideell vinkel mellom 30 og 40 grader, sier han. 

I snitt bruker en bolig i Norge rundt 20 000 kWh i året. Med en installasjon på for eksempel 24 solceller, vil det dermed dekke omtrent halve energibehovet til en gjennomsnittsbolig i året. 

– Noe av denne energien vil produseres når du ikke trenger det, og da vil du få kompensasjon for dette gjennom en plusskundeavtale, sier han. 

En plusskundeavtale er en tilknytnings- og nettleieavtale med nettselskapet. Med en slik avtale kan du få betalt for strømmen du produserer, men ikke bruker selv. 

Foto: Canva

Strøm til 30 000 kroner i året

Det å produsere egen strøm vil spare deg for strømutgifter i årene som kommer, men du må regne med å investere litt i prosjektet.  

– En installasjon som dette, med 24 solceller rett mot sør og med ideell vinkel, vil gjerne ha en kostnad på mellom 160 000 og 200 000 kroner, inkludert merverdiavgift og Enova-tilskudd. Et slikt tak vil i Oslo produsere rundt 10 500 kWh i året, sier han. 

Snittprisen i strømsone 1 har de siste 12 månedene vært på 242 øre inkludert merverdiavgift, og i tillegg kommer nettleie på rundt 48 øre per kWh. Total snittpris blir da 290 øre per kWh. 

– Hvis all energien produsert blir brukt til egen bolig, vil verdien på energi fra solcellene tilsvare omtrent 30 000 kroner i året. Boligen i dette eksempelet vil da kunne ha nedbetalt investeringen på fem til sju år, avhengig av type installasjon, type tak, produksjon og strømpriser, sier Bergseteren. 

Foto: canva

Få penger tilbake etter installasjon

Enova gir tilskudd til solcellepanel for private husholdninger. Målet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre smarte klimatiltak. Ifølge Enova må tiltaket være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson, og du kan få pengene tilbake hvis du har installert solcelleanlegg på din egen helårsbolig eller fritidsbolig i Norge. 

Anlegget må være kjøpt og montert de siste 20 månedene, og installasjonen må være utført av et registrert firma. Dokumentasjon av kostnader må dessuten være i samsvar med norske lover og forskrifter. 

Selve installasjonen av anlegget gir deg 7 500 kroner i støtte. Resten av støtten avhenger av anleggets kapasitet og kan være på maks 47 500 kroner. 

Det er også mulig å få støtte til el-produksjon med vindmøller eller vannkraftverk. 

 

Kilde: Solintegra AS