Derfor er varmepumpe et godt valg


En varmepumpe gir komfortabel varme og du sparer også en del på oppvarmingen sammenlignet med for eksempel panelovner.

Foto: canva.com

En varmepumpe gir deg mange fordeler. Varmepumpen fungerer ved å utnytte energi fra solen, som er lagret i jord, fjell, luft og vann, til å varme opp boligen din. 

– Dette er både økonomisk gunstig og miljøvennlig, sier Markus Flognman hos Ventistål AS. 

Prisen på en varmepumpe er en del høyere enn prisen på for eksempel panelovner, men til gjengjeld får du betydelig lavere strømregning hver måned. Etter noen år vil dermed varmepumpen være nedbetalt. 

– Da sitter du igjen med netto besparelse sammenlignet med annen oppvarming, og i tillegg blir du mindre utsatt for svingninger i strømprisene siden forbruket går ned, sier han. 

Ulike varianter av varmepumper

Det finnes flere typer varmepumper. Skal du sette varmepumpen inn i en eksisterende bolig, uten at du planlegger en større oppussing, er luft-til-luft-varmepumpe et godt alternativ. Denne passer til alle typer boliger som ikke har vannbåren varme, og har relativt lav investeringskostnad. 

Skal du derimot bygge ny bolig eller har en bolig med vannbårent system, kan væske-til-vann-varmepumpe være et godt valg. Da kan varmepumpen dekke behovet både for oppvarming av boligen og varmtvann hele året. 

Også luft-til-vann-varmepumpe egner seg for boliger som har eller skal ha vannbårent system.

Foto: ABK-Qviller

Varmepumpe anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund

Ved siden av økonomisk besparing er komfort og inneklima en god grunn til å velge varmepumpe. 

 – Veldig mange føler at de kan øke temperaturen et par grader når de har investert i en varmepumpe, fordi kostnadene av å øke temperaturen er redusert, sier Flognman.

En varmepumpe er også bra for inneklimaet, og Norges Astma- og Allergiforbund anbefaler oppvarming med vannbåren varme. 

– Luft-til-vann- og væske-til-vann-varmepumper som henter energi fra berg, jord eller sjø er perfekt til dette, sier han. 

Fordeler med varmepumpe

Renser luften

Luft-til-luft-varmepumper gir også et bedre inneklima. Varmepumpen renser luften som finnes i boligen, noe som blant annet er en fordel for mange når det er varmt ute og pollensesongen er i gang. 

– Varmepumpen sirkulerer luften og renser den i den grad det går. Den har grove filter som tar hånd om det verste og i tillegg et elektrolysesystem som hjelper å få bort de minste partiklene som for eksempel pollen, sier han. 

Varmepumpen kan i tillegg brukes til kjøling på varme dager, slik at du kan holde en komfortabel temperatur inne hele sommeren. 

– Dette bruker pumpen veldig lite energi på. Temperaturforskjellen mellom uteluft og inneluft er liten, og derfor er det bare behov for å kjøle noen få timer i døgnet, sier han. 

Sparer penger

Beregninger fra Enova viser ifølge Varmepumpeinfo.no at en typisk enebolig, med et energibehov på 25 000 kWh i året, kan spare rundt 9 600 kroner i året med en luft-til-luft-varmepumpe. Innsparingen er på omtrent 17 600 kroner årlig med luft-til-vann-varmepumpe og rundt 22 000 kroner i året med en bergvarmepumpe. 

Tallet tar utgangspunkt i en energipris på to kroner per kWh, og summen vil naturligvis variere mye fra landsdel til landsdel på grunn av varierende strømpriser. 

Billig ikke alltid billigst

Varmepumper finnes i flere prisklasser, og det er ifølge Flognman noen vesentlige forskjeller på de billigste og dyrere pumpene. 

– Dyrere pumper er testet ved mye lavere temperaturer og er mer energieffektive når det er kaldt ute. De takler også avrimingen bedre, og man vil som regel erfare at pengene man bruker ekstra på en dyrere pumpe, spares inn på lavere strømregninger de neste årene, sier han. 

Levetiden på en varmepumpe er som regel mellom 12 og 15 år, men den varer som regel lenger hvis du tar godt vare på den. 

Viktig med vedlikehold av varmepumpen

– Dette innebærer at du rengjør innedelen jevnlig. Det er anbefalt å gjøre det en gang i måneden. Vask eller støvsug filteret ofte, og bestill en service hvert andre til tredje år, sier han. 

Behovet for både rengjøring og service varierer litt etter hvem som bor i boligen. Har du husdyr, kan det lønne seg å rengjøre varmepumpen oftere, og er du alene eller mye på reise, kan du vente litt lenger mellom hver vask og service. 

– Ved service går man gjennom varmepumpen og sjekker at den fungerer som den skal. Det blir litt som en service på bil. Vedlikeholdes varmepumpen godt, er det ingen grunn til at effekten skal reduseres selv om den begynner å bli noen år gammel, sier Flognman. 

Vær for øvrig oppmerksom på at du ikke kan installere, flytte eller gjøre annet arbeid på varmepumpen selv. Dette må gjøres av sertifiserte installatører.  

Foto: Canva.com

En eller to innedeler?

Ved valg av varmepumpe er det viktig å sjekke at effekten er tilpasset arealet du ønsker å varme opp. Du kan videre velge mellom varmepumper med en og to innedeler. 

– Hvis det er vanskelig å fordele varmen i boligen, kan det være smart med to innedeler. Vi ser at det blir mer og mer vanlig å velge dette, sier han. 

Prisen er da noe høyere, men til gjengjeld får du varmet opp større deler av boligen din. 

– Fordelen med to innedeler og en utedel kontra to separate varmepumper er at du kun trenger å ha en utedel hengende på veggen din, sier han. 

Hold jevn temperatur på varmepumpen

Når varmepumpen er på plass, anbefaler Flognman å holde jevn temperatur. Det virker kanskje fornuftig å skru ned temperaturen om natten for eksempel, men du sparer faktisk ikke stort på dette. Pumpen må jo da bruke tilsvarende energi på å varme opp luften igjen når morgenen kommer. 

– Velg en stabil temperatur på 20 til 23 grader og ha varmepumpene stående på denne temperaturen. Snakk gjerne med forhandleren om dette så får du gode råd, sier han. 

Skal du derimot reise bort et par døgn, er det fornuftig å senke temperaturen noen grader. 

– Som en tommelfingerregel sparer du fem prosent for hver grad du senker temperaturen, avslutter Flognman.