Hvilke søknadsregler gjelder for renoveringsarbeider?


Det kan være vanskelig å orientere seg i jungelen av søknadsregler når du skal i gang med et byggeprosjekt. Her går vi gjennom noen av de vanligste tilfellene som utløser søknadsplikt. 

Renoveringer er prosjekter der det ofte kan oppstå usikkerhet rundt regler og søknad, siden det er mange ulike tiltak som kan utløse en søknadsplikt.

Dersom du ønsker å lære mer om oppussingsprosjekter kan du også sjekke ut Byggstart sin guide til totalrenovering, som tar for seg priser, tidsbruk og prosessen fra A til Å.

Men er det slik at man må søke? Nei, vanligvis kan man gjennomføre en totalrenovering uten å søke. Det finnes riktignok mange fallgruver du må være klar over, som kan gjøre at ditt prosjekt likevel blir søknadspliktig. Generelt sett vil alle arbeider som medfører at brannceller brytes, kreve en søknad til kommunen. Normalt er en branncelle og en boenhet det samme. I tillegg vil alle inngrep i bærende strukturer også utløse søknadsplikt. Disse tiltakene krever normalt en søknad med støtte fra fagkyndige. I tillegg kan det være verdt å sette seg inn i hvilke regler som gjelder for noen vanlige tiltak:

Bruksendring

Et av tiltakene som kan utløse søknadsplikt, er å endre bruken av et rom. Det vil si dersom et rom som ikke tidligere har vært godkjent for varig opphold, skal endres til å være godkjent for varig opphold. Det kan for eksempel bety at du vil gjøre om en bod til en del av stue eller til et nytt soverom, eller råloft til oppholdsrom.

Bad, våtrom og kjøkken

Fra 1. januar 2012 trådte nye byggesøknadsregler i kraft. Nå trenger du ikke lenger søke til kommunen for å etablere nye våtrom eller kjøkken i boligen, og heller ikke for å gjøre arbeider på eksisterende slike rom. Husk likevel at det er ditt ansvar at arbeidene gjøres i tråd med alle gjeldende regler og forskrifter, og at søknadsplikten kan gjøre seg gjeldende i noen tilfeller.

Fasadeendring

Skal du gjøre utvendige renoveringsarbeider, kan det bli aktuelt å søke om fasadeendring. Dette vil kun bli nødvendig hvis fasadens karakter endres betydelig, for eksempel med innsetting av nye vinduer i fasaden.

Dele, endre eller lage nye boenheter

Skal du dele opp boligen i flere eller færre boenheter, vil du alltid komme til å måtte søke. Det samme gjelder dersom du vil oppretter nye boenheter. Dette krever søknad med hjelp fra fagfolk.

Utvide boligen

Her skiller vi mellom påbygg, tilbygg og underbygg. Påbygg vil si utvidelser oppover, underbygg beskriver utvidelser under bakken. Begge disse typene utvidelse krever alltid søknad til kommunen, med hjelp fra en ansvarlig søker. Når det gjelder tilbygg, er reglene litt mer nyansert, les gjerne mer om Oslo kommunes regler her: PBE Oslo.

Terrasse

Terrasse regnes i utgangspunktet som et tilbygg, men omfattes også av visse unntak fra tilbyggsreglene. Så lenge terrassen ligger mindre enn 0,5 meter over terrenget slik det er i dag, kan du bygge helt inntil nabogrensen. Når det kommer til størrelsen, gjelder samme regler som ved andre tilbygg. Er terrassen på under 15 kvadratmeter trenger du ikke søke, er den på mellom 15 og 50 kan du søke selv, og terrasser på over 50 kvadratmeter krever det søking med ansvarlig søker. Alt arbeid i forbindelse med fritthengende balkong krever også søking med fagfolk.

Andre tiltak

Andre tiltak som også kan utløse søknadsplikt, er for eksempel montering av solceller eller solfanger. Arbeid på ildsteder innad i en og samme boenhet krever ingen søking til kommunen, i motsetning til arbeider på skorstein, som alltid krever søking med fagkyndige.

Husk også at mange kommuner kan ha egne bestemmelser for hva som kan og ikke kan bygges på din eiendom, i tillegg til disse reglene. Er du i tvil om hva du kan bygge på din eiendom, lønner det seg alltid å kontakte din kommune for å være helt sikker.