Hvilke søknadsregler gjelder for renoveringsarbeider?