Hit reiser elever fra inn- og utland for å lære norske håndverktradisjoner


Hvert år søker elever fra inn- og utland seg til Hjerleid skole og håndverkssenter. De har alle et ønske om å ta vare på norske håndverkstradisjoner.

Tekst: Ida Save
Foto: Ove Kirkestuen og Hjerleid

– Handverksskolen på Hjerleid ble startet opp i 1886, og vårt formål er i dag å videreføre den lange tradisjonen med håndverks- og husflidskoler i Norge. Det gjør vi ved å lære opp elevene i et tradisjonelt håndverk som ikke lenger undervises i på vanlig yrkesfag, forteller rektor Helle Hundevadt.

Som eneste skole i landet, tilbyr Hjerleid Vg2-linjene Design og trearbeid og Byggteknikk, og den er en av to norske skoler med egen smedlinje. I år har de totalt 27 elever.

– Fra høsten 2018 vil vi også tilby Vg2 Overflateteknikk, som er et malerfag med vekt på tradisjonelle malingsteknikker. Denne linja vil man kun finne her hos oss, forteller rektoren.

LES OGSÅ: Gratis parkering og buss til messa i Trondheim 

Tar vare på kulturarven

Undervisningsformen er stort sett praktisk, og elevene er på skolens verksted fem dager i uka. Teorien jobber de med innimellom.

– Mange av våre elever synes det vanlige skolesystemet er altfor sittestillende og at de får altfor lite utfordringer fysisk og kreativt. De blir derfor kjempeglade når de kommer hit og kan være på verkstedet hele døgnet om de vil, sier Hundevadt.

– Hvorfor er det så viktig å videreføre kunnskap om tradisjonshåndverk?

– Det er viktig av flere grunner. Blant annet har Norge skrevet under på UNESCO-erklæringen, der vi forplikter oss til å ta vare på den immaterielle kulturarven og tradisjonskunnskapen. I tillegg skal kulturarven vår, eldre bygninger som hus og kirker, vedlikeholdes og restaureres. Hvis en kirke brenner opp er det de vi utdanner som skal kunne restaurere den.

Anton Rudi, svenn i tømrerfaget, foran huset han har vært med på å bygge med øks og håndverktøy.

Stort behov

Hundevadt ser et stort behov for å utdanne flinke folk, spesielt innen tradisjonelle byggteknikker.

– Det er stor mangel på både håndverkere og malere fra den tradisjonelle skolen. For eksempel ser vi flere eksempler på at de som eier verneverdige bygninger ikke får tak i håndverkere til restaurering.

– Men er det nok interesse fra ungdommen?

– Ja, det er nok av unge som ønsker dette, og de er utrolig engasjerte. Elevene kommer hit fra hele Norge, og omtrent hvert år har vi også noen fra utlandet.

Tilbyr kurs

Etter et år ved Handverksskolen, kan elevene gå ut i lære for å få svennebrev. Noen får plass ved Hjerleids egen lærebedrift på Senter for bygdekultur.

– Her har vi i år åtte lærlinger. Vi holder også kurs, og har hvert år opptil 400 kursdeltakere innom. Selv om vi er en friskole, er vi eid av den ideelle stiftelsen Norsk kulturarv, og alt vi gjør her på Hjerleid er med sikte på å gi kunnskap videre til neste generasjon, presiserer rektoren.

På Boligmessen i Trondheim håper hun de besøkende får øynene opp for noe av det de driver med.

– Ute kan man prøve seg på å smi, i tillegg vil våre lærlinger demonstrere lafting. Inne på standen skal vi vise fram treskjæring og vindussnekring i tillegg til ulike slipeteknikker. Vi tilbyr også sliping av verktøy, så ta gjerne
med verktøyet ditt for å få det slipt.

Magnus Vartdal, lærling i smedfaget, jobber med å smi skilt i jugendstil til et hus i Ålesund.