Har du kjøpt katta i sekken?


– Som boligkjøper bør du ikke akseptere feil og mangler uten å sjekke om det kan lønne seg å forfølge kravet om reklamasjon, anbefaler senioradvokat Bjørg Strandos Granerud.

Tekst: Ida Save
Foto: Advokatfirmaet Økland & Co. 

På årets Boligmesse på X Meeting Point skal hun og kollegaene fra Advokatfirmaet Økland & Co hjelpe besøkende som er usikre på nettopp dette – i tillegg til de som har andre spørsmål knyttet til bolig og eiendom.

– Det er mange som oppdager feil og mangler etter å ha flyttet inn i sin nye bolig, og som er usikre på om dette er noe de må akseptere, sier Granerud.

Hun forstår at det kan være vanskelig å vite hva som kan reklameres på, spesielt dersom du kjøper brukt.

– Når du kjøper en brukt bolig, kjøper du boligen som den er. Ofte oppdager man feil og mangler etter at man har tatt over, men da må det gjøres en vurdering ut ifra pris og hva man har hatt grunn til å forvente. Om du kjøper et gammelt hus, er det vanskelig å reklamere på skjeve gulv fordi det er noe som kommer fram på visning. Men om du for eksempel oppdager fukt når du tar av panelene, er det noe annet.

Bruk innboforsikringen

Granerud tror mange ville vært tjent med å oppsøke juridisk hjelp, og presiserer at det ikke nødvendigvis trenger å bli så dyrt.

– Mange har rettshjelpsdekning i innboforsikringen sin. Vi tilbyr også gratis vurdering av saken, så det kan lønne seg å ta kontakt for å finne ut om man bør gå videre med en advokat. På messen vil vi være tilgjengelige på stand så man kan komme innom for å stille de spørsmålene man har.

Dersom du er usikker på om du bør gå videre med juridisk hjelp, vil representantene fra advokatfirmaet også være behjelpelige med å sette opp tid for en gratis vurdering av saken.

Ikke rett opp før reklamasjon

Senioradvokaten forteller at det er flere feller å gå i som kan føre til at man mister enkelte krav i forbindelse med reklamering på bolig.

– Det mange gjør feil, er at de retter opp eller leier inn noen til å rette opp feilen, og venter med å reklamere. Det kan bli dyrt å komme for sent på banen. Om du oppdager ulike feil og mangler, eller er usikker på kvaliteten av det du har kjøpt, bør du dokumentere manglene og hente inn en takstmann eller en fagkyndig person som kan vurdere om det er en mangel.

Deretter anbefaler hun å reklamere til selger så raskt som mulig. Hovedregelen er at man som forbruker skal reklamere så raskt som mulig etter at man har eller burde ha oppdaget mangelen.

– Det er også viktig å følge opp saken videre, enten ved å la selger rette opp mangelen, eller om man ønsker å sette fram en påstand om at man vil at andre skal rette det. Vår erfaring er faktisk at selgere veldig ofte er på tilbudssiden og ønsker å rette opp eventuelle feil og mangler, spesielt dersom du kjøper nytt, forteller Granerud.

Hun ønsker besøkende velkommen til advokatfirmaets stand på messen, og oppfordrer interesserte til å få med seg foredraget de skal holde.

For program, se her.