Har du kjøpt bolig med skjeggkre?


Skjeggkre er blitt stadig vanligere i norske hjem, og de små krypene kan dukke opp selv om du flytter inn i en helt ny bolig.

Tekst: Ida Save
Foto: Advokatfirmaet Økland & Co / istock.com

– Skjeggkre kommer seg ofte inn i boligen via materialer og emballasje, og vi erfarer at flere aktører, eksempelvis leverandører og utbyggere, oppfordrer kundene sine til å pakke ut varene utenfor boligen, forteller senioradvokat Bjørg Strandos Granerud.

Hun jobber hos Advokatfirmaet Økland & Co, og har vært borti flere saker som involverer skjeggkre. Men hva gjør du om du har kjøpt en bolig der skadedyret allerede har bosatt seg?

– Det viktigste er å reklamere på boligkjøpet så fort du oppdager noe feil. Senest i februar ble det avsagt en dom i Oslo Tingrett der klager tapte saken fordi de hadde reklamert 12 dager for sent, legger kollega Stine Thorsen til.

Ifølge loven skal man reklamere innen rimelig tid, og fristen i rettspraksis er mellom to og tre måneder.

Bruk innboforsikringen

Selv om skjeggkre i utgangspunktet gjør liten materiell skade på bolig og eiendeler, kan man likevel ha krav på prisavslag eller erstatning.

– Om du først har hatt skjeggkre, er det ingen garanti for å bli kvitt det, og du må opplyse om dette ved eventuelt videresalg av boligen, forteller Thorsen.

Generelt sett er det viktig å ikke akseptere feil og mangler uten videre.

– Du bør i hvert fall sjekke om det kan lønne seg å forfølge kravet om reklamasjon, sier Thorsen.

Hun tror mange ville vært tjent med å oppsøke juridisk hjelp, og presiserer at det ikke nødvendigvis trenger å bli så dyrt.

– Mange har rettshjelpsdekning i innboforsikringen sin. Vi tilbyr også gratis vurdering av saken, så det kan lønne seg å ta kontakt for å finne ut om man bør gå videre med en advokat. Kom gjerne innom vår stand på messen. Dersom du er usikker på om du bør gå videre med juridisk hjelp, vil vi også være behjelpelige med å sette opp tid for en gratis vurdering av saken.

Ikke rett opp før reklamasjon

Advokatene forteller at det er flere feller å gå i som kan føre til at man mister enkelte krav i forbindelse med reklamering på bolig.

– Mange retter opp eller leier inn noen til å rette opp feilen, og venter med å reklamere. Det kan medføre at du mister retten til utbedring, prisavslag og erstatning. Om du oppdager ulike feil og mangler, eller er usikker på kvaliteten av det du har kjøpt, bør du dokumentere manglene og hente inn en takstmann eller en fagkyndig person som kan vurdere om det er en mangel, sier Granerud.

Deretter anbefaler hun å reklamere til selger så raskt som mulig. Fristen for å reklamere vil ved fast eiendom være «innen rimelig tid» fra kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Hensynet til selger tilsier at tre måneder normalt vil ligge i yttergrensen av det som kan ansees som rettidig reklamasjon.

– Det er også viktig å følge opp saken med en spesifisert reklamasjon dersom man ønsker at selger skal rette feilen eller betale tilbake deler av kjøpesummen. Vår erfaring er faktisk at selgere veldig ofte er på tilbudssiden og ønsker å rette opp eventuelle feil og mangler, spesielt dersom du kjøper nytt.

På årets Boligmesse på X Meeting Point står Granerud, Thorsen og kollegaene klare for å dele ut gode råd enten det gjelder feil og mangler i nykjøpt bolig eller andre spørsmål knyttet til bolig og eiendom. De holder også foredrag på scenen fredag 15. mars klokken 16 og søndag 17. mars klokken 14.