Dette må du vite om du vurderer å bygge ut boligen din


Har du et ønske om å utvide boligens bruksareal? Da kan du spare penger ved å gjøre grundige forberedelser. Redaksjonen har samlet noen tips til hvordan du går frem

Bilder: Shutterstock

La oss først ta en begrepsavklaring. Det er nemlig ikke uvanlig å nevne tilbygg og påbygg om hverandre. Begrepet påbygg beskriver en utvidelse av boligen i høyden. Et tilbygg, derimot, er en utvidelse av bygningens grunnflate. I denne artikkelen kommer vi til å ta for oss tilbygg.

Et tilbygg kan være alt fra et lite inngangsparti til en ny flate på 100 kvadratmeter med kjøkken, bad og stue. Hvilke arbeider som må til, er avhengig av formålet med utbyggingen. De fleste tilbygg vil uansett kreve involvering av en arkitekt, en graver, murer/betongarbeider, tømrer, elektriker, rørlegger og eventuelt en ventilasjonsfirma og blikkenslager. 

Et tilbygg krever med andre ord arbeid på tvers av flere fagfelt. Hvordan kan man da holde utgiftene nede?

Noen utgiftsposter er vanskeligere å styre enn andre

Det finnes flere faktorer som påvirker prislappen på et tilbygg, og noen faktorer vil være enklere å gjøre noe med enn andre. Prosjektets kompleksitet kan man sjelden påvirke. Dersom det er vanskelige grunnforhold på tomten, må man se seg nødt til å sette av større utgifter til graving og pigging.

Størrelsen på tilbygget vil også ha mye å si. Et tilbygg vil imidlertid ha lavere kvadratmeterpris jo større det er. Dette kommer av at større prosjekter fører med seg noen skalafordeler for entreprenøren. Når man skal bygge et tilbygg, vil det være nødvendig med transport, planlegging, rigg og drift, som er delvis uavhengig av prosjektets størrelse.

Gode forberedelser vil bidra til lavere sluttsum

Materialer er en prisfaktor man i større grad kan kontrollere. Valgene gjøres med utgangspunkt i hvilket uttrykk man ønsker og hvor høy standard man vil ta seg råd til. Her lønner det seg å gjøre gode forberedelser før man velger og går til innkjøp av materialer. Hold deg oppdatert på tilbud hos de store byggvarehusene. Det kan også være lurt å forhøre seg med entreprenøren om hvilke materialer vedkommende anbefaler og har rabatter på. Det er ikke uvanlig å la entreprenøren kjøpe inn varer via sine faste underleverandører, siden de i de fleste tilfeller oppnår bedre priser enn privatpersoner. 

Kan egenarbeid bidra til å spare penger?

Når det kommer til egeninnsats, er det viktig å ikke overvurdere egne evner. Mange tenker at man vil spare penger ved å bidra med egen arbeidskraft i prosjektet. Selv om man sparer inn antall timer som går med til håndverkerne, vil man ofte bruke mye lenger tid på oppgavene enn det en fagkyndig vil. Dersom man har god kompetanse og mye tid å avse, kan man gjerne legge inn en egeninnsats. Da vil det være lurt å avtale dette med entreprenøren på forhånd, slik at håndverkerne kan ta høyde for dette i prosjektplanen. 

Valg av entreprenør er avgjørende

For å forsikre deg om at prosjektet blir utført effektivt og grundig, er det lurt å hente inn tilbud fra flere entreprenører. På den måten kan du få et bilde av hva som er riktig pris, og velge entreprenøren som passer best til ditt prosjekt. Undersøk alltid at entreprenøren har solid økonomi, gode referanser og riktig erfaring før du skriver kontrakt. Dersom entreprenøren skulle gå konkurs i løpet av byggeperioden, vil du stå igjen med et halvferdig prosjekt. Det er heller ikke ønskelig at entreprenøren går konkurs i løpet av garantiperioden, som er på fem år etter prosjektgjennomføringen. 

Er du interessert i å lese mer om dette temaet eller delta på en messe?