Bidrar til stor, miljøvennlig energisentral


Båsum Boring Trøndelag AS borer energibrønner til både privat og offentlig sektor. Nå er de i full gang med å etablere en brønnpark på 144 brønner for den nye energisentralen på Ørland Hovedflystasjon.

Tekst: Majken Svorstøl  Foto: Odd Borgerstrand/Hilde Anita Grandetrø

Oppdragsgiver Forsvarsbygg har som mål at Ørland Hovedflystasjon skal dekke sitt årlige energibehov med lokal produksjon av miljøvennlig, fornybar energi, både for varme og kjøling, innen 2025.

Båsum Boring Trøndelag AS vant kontrakten på totalentreprise og utførelse av brønnparken i sterk konkurranse med tre andre aktører, hvor pris og kvalitet var utslagsgivende. Totalt ni medarbeidere fra bedriften er engasjert i oppdraget. – Alle er sikkerhetsklarert, og vi er svært fornøyd med at også våre internsystemer for kvalitetskontroll og HMS holder mål for en så profesjonell oppdragsgiver som Forsvarsbygg, sier daglig leder Hilde Anita Grandetrø i Båsum Boring Trøndelag AS.

Boringen er i full gang på Ørland. Foto: Hilde Anita Grandetrø
Boringen er i full gang på Ørland. Foto: Hilde Anita Grandetrø

Stort og langvarig oppdrag
Båsum Boring Trøndelags oppdrag, som er firmaets hittil største enkeltoppdrag, er å prosjektere og etablere brønnparken. Arbeidet går i to faser, hvor 72 brønner bores i 2016, og ytterligere 72 brønner ferdigstilles i 2018.

– Vi vil evaluere fase én grundig før vi setter i gang med fase to. Da vet vi mer grunnforholdene vi skal bore i, og får dokumentert effekten av brønnene. Det er alltid et visst spenningsmoment rundt de geologiske forholdene, men uansett hva vi møter på Ørland, skal vi løse utfordringene, presiserer Grandetrø. – Det er dette vi kan, og med dette store og viktige oppdraget, løfter vi oss enda et hakk, smiler hun.

Oppvarming og kjøling
Grunnvarme er en fellesbetegnelse på uttak, tilbakeføring og lagring av termisk energi ved moderat temperatur i berggrunnen, grunnvann og jord. Ved hjelp av varmepumper, benyttes grunnvarmesystemene til energieffektiv og miljøvennlig oppvarming og kjøling av alle typer bygninger.

I flyhangarene på Ørland Hovedflystasjon, som etter hvert også skal huse Norges nye kampfly av typen F35, er det både varme- og kjølebehov. Energibrønnene i fjellet skal brukes som et termisk energilager, hvor varme enten hentes ut eller tilbakeføres.

– Når kampflyene blir stasjonert på Ørland, øker kjølebehovet i hangarene. Flyene avgir sterk varme når de testes, og under den nødvendige kjøleprosessen vil varmen lagres i brønnparken, som igjen hentes opp for oppvarming av byggene, forklarer den daglige lederen. Boreselskapets del av Forsvarsbyggs prosjekt på Ørland er selve brønnboringen, samt sammenkoblingen av åtte såkalte samlekummer frem til energisentralen.

Båsum Boring Trøndelag AS har bidratt med sin kompetanse på energibrønner og andre tjenester på Boligmessen i Trondheim i flere år, og de er på plass også denne høsten.

Hvorfor velge energibrønn til boligen?

  • Lønnsom fra dag 1.
  • Miljøvennlig.
  • Støyfritt.
  • Krever ikke plass.
  • Er ikke synlig.
  • Gratis kjøling.
  • Verdiøkning på eiendommen.
  • Ingen CO2-utslipp.
  • Energikilden kan vare evig.
  • Yter best på årets kaldeste og varmeste dag.