Bevar sørlandsidyllen


Hva ville Sørlandet vært uten de særegne gamle bygningene og de omkringliggende naturmiljøene?

Tekst: Ida Save
Foto: Ragnhild Dietrichson

– Hvis vi river for mange hus eller endrer for mange tilhørende landskap, vil vi miste en del av vår materielle kulturarv, og dermed også vår lokale forankring. Samtidig mister vi store deler av grunnlaget for at turister ønsker å komme til vår region og oppleve det som er spesielt for Sørlandet, sier Nina Kjølsen Jernæs.

Hun er medlem i styret i Fortidsminneforeningen Aust-Agder og jobber som malerikonservator ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Under helgens Boligmesse i Arendal har Fortidsminneforeningen stand sammen med Aust-Agder Fylkeskommune, ved siden av Else «Sprossa» Rønnevig. Sammen vil de utgjøre «Bygningsvernhjørnet».

– Vi ønsker å sette fokus på viktigheten av å ta vare på gamle hus, og hvordan dette kan gjøres. For å ta vare på sørlandsidyllen er det behov å ivareta tradisjonshåndverkene, samt erfaring med og kompetanse på bygningshistorie, sier Jernæs.

Få råd og veiledning på messen

På messen vil Fortidsminneforeningen samle flere dyktige håndverkere som skal vise hvordan de arbeider, og som vil fortelle hvorfor det er lurt å reparere framfor å skifte ut. Kulturminnevernseksjonen i fylkeskommunen skal også delta på standen, og gi råd og veiledning om hvordan man kan gå i gang med et istandsettingsprosjekt. De vil også informere om ulike tilskuddsordninger som finnes ved istandsetting av eldre bygninger, og gi råd om hvor en bør bruke pengene for å få mest mulig igjen for det.

– Kanskje kan du faktisk spare penger ved å snakke med oss? I tillegg blir det demonstrering av vindusrestaurering, og besøkende får mulighet til å melde seg på høstens kurs, blant annet kurs om istandsetting av gamle vinduer, sier Ragnhild Dietrichson fra fylkeskommunen.

Negativt med kraftig utbygging

Selv om det er noen som lever og ånder for bygningsvern, mener Nina Kjølsen Jernæs fra Fortidsminneforeningen at vi som storsamfunn lar økonomiske krefter få bestemme for mye når det gjelder by- og samfunnsutvikling.

– Vern gjennom bruk av eldre bebyggelse kan spare samfunnet for store ressurser når det gjelder klimaavtrykk, samt skape økonomiske gevinster dersom eiere spiller på lag med kulturminnevernere. Ifølge Jernæs er det viktig å øke bevisstheten rundt kulturminnevern, og få fram hvor mye små endringer kan ha å si for opplevelsen av et bygg.

– Det er en grunn til at det ikke alltid er lurt å skifte ut alle originale vinduer, kjøpe ny hoveddør eller etterisolere utvendig. Ved å endre små ting kan man risikere å endre opplevelsen av hele huset. Kraftig utbygging i områder med eldre bebyggelse kan også være negativt for hvordan de allerede eksisterende byggene oppleves. Med høy bebyggelse i nærheten kan selv den mest staselige villaen bli liten og ubetydelig. Den nye bebyggelsen skal spille på lag, ikke konkurrere ut det som allerede finnes.

Lær huset ditt å kjenne

Hvis man selv har et gammelt hus og er usikker på hva man bør gjøre, anbefaler Jernæs å søke informasjon, bistand og hjelp.

– Ikke vær redd for å stille spørsmål, og vær litt detektiv. Det finnes masse tilgjengelig informasjon om ditt gamle hus som kan være enkelt å få tilgang på. Om du forstår huset og kjenner historien og utviklingen, blir det også et mer spennende hus å leve i. Vær også klar over at det finnes mange smarte måter å pusse opp eller restaurere på uten at det går på akkord med ønsker, behov og krav.

Fortidsminneforeningen og Aust-Agder Fylkeskommune deler stand med flere dyktige håndverkere på messen i Arendal:

  • Bøylestad Moen
  • Sollie Bygg
  • Tømrer Leon A. Kleiva
  • Trehåndverkeren Jan Pfleiderer
  • Rønnevig Bygg
  • Visedalen Snekkerverksted
  • Fagerheim og Solberg
  • Løvlie antikke ovner
  • Den gamle låsen