10 tips til deg som skal bytte tak


Takbytte kan være et krevende prosjekt og det er avgjørende å få jobben gjort av erfarne fagfolk. Det er et stort antall begreper å forholde seg til, og en rekke valg man må ta. Her har Byggstart samlet 10 tips for et vellykket takbytte.

Tekst og foto fra Byggstart.

1. Få utført jevnlig befaring av taket

I Norge utsettes hustak for vær og vind. Dette er med på å påvirke takets levetid og det lønner seg derfor å undersøke tilstanden på taket jevnlig. Dette gjør man ved å få en takstmann eller takentreprenør på befaring. Avhengig av takets alder, bør taket sjekkes regelmessig. På den måten kan man avdekker og utbedre eventuelle problemer før disse forårsaker alvorlige skader på huset.

2. Velg riktig taktype

I Norge er de vanligste taktypene saltak, valmet tak, flatt tak og pulttak. Det er mulig å bytte mellom alle disse. Velger man å legge en ny taktype og bygge om takkonstruksjonen, vil dette imidlertid gjøre prosjektet langt mer komplekst enn om man beholder det den eksisterende typen. Derfor velger flertallet av huseiere å beholde samme taktype når de bytter tak.

3. Velg riktig taktekke

Å bytte tak vil også innebære å skifte ut det eksisterende taktekket. Også her kan man velge mellom å samme type som man har hatt tidligere, eller å velge en ny sort. Hvilket taktekke man bør velge avhenger av hva man ønsker å prioritere. Noen typer tekke egner seg spesielt godt i værutsatte strøk. Andre har generelt sett lenger holdbarhet. Man må også ta stilling til både pris, vekt og utseende  For å være sikker på at man velger rett tekke, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

4. Hent inn tilbud fra flere entreprenører

Et vellykket takbytte forutsetter at man engasjerer en kompetent og erfaren entreprenør. Derfor lønner det seg alltid å hente inn pristilbud flere kvalifiserte aktører, helst tre. På den måten kan man sammenligne tilbudene, og forsikre seg om at man godtar en konkurransedyktig pris. Når man sammenligner tilbudene, er det viktig å se på innholdet, ikke bare totalsummen. Ulike priser kan skyldes ulikt innhold.

5. Velg riktig entreprenør

I anbudsprosessen er det viktig at prisen ikke blir den eneste prioritet. Man må også forsikre seg om at pristilbudene man mottar kommer fra kompetente og pålitelige aktører. Her er det flere kriterier å vurdere. 

For å være sikker på at entreprenøren har tilstrekkelig kompetanse, er det ulike godkjenningsordninger man kan se etter. Et eksempel på dette er Sentral godkjenning. Selv om dette ikke er en obligatorisk godkjenning, fungerer det likevel som et kvalitetsstempel. Man kan også undersøke om bedriften har mesterbrev.

Det er også viktig å sjekke bedriftens økonomiske soliditet. Dette er bedriften evne til å takle eventuelle tap. På den måten reduserer man risikoen for at bedriften går konkurs i løpet av prosjektet eller den påfølgende garantiperioden. For å gjøre dette kan man gjennomføre en kredittsjekk. Du kan lese mer om valg av entreprenør til takprosjekter her: Byggstarts guide til takbytte.

6. Sett av midler til uforutsette kostnader

I forbindelse med takbytte vil pristilbudene man mottar inkludere alt av arbeid og materialer. Likevel kan det oppstå uventede utgifter. Man kan for eksempel avdekker råteskader. Slike skader er vanskelige å oppdage før man fjerner taket og undertaket. Dette er heller ikke noe en takstmann vil være i stand til å avdekke ved befaring. Oppdager man at det har dannet seg råte, vil dette medføre store ekstrautgifter. Derfor er det viktig å budsjettert med utgangspunkt i at en slik situasjon kan oppstå.

7. Finn ut om du må søke

I utgangspunktet trenger man ikke søke kommunen om tillatelse til å skifte tak. Unntaket er når takbyttet medfører at man endrer størrelsen eller utseende på huset. I tilfeller der man legger om taket i forbindelse omgjøring av loftet til bruksareal, må man også søke om bruksendring. For å være sikker på om prosjektet er søknadspliktig, er det lurt å rådføre seg med en fagperson.

8. Utarbeid en presis gjennomføringsplan

Før man går i gang med selve takbyttet, er det lurt å utarbeide en gjennomføringsplan. Denne er til fordel for både byggherre og de involverte aktørene. Her bør det komme tydelig frem hvilke arbeider som skal utføres, og hvem som har ansvar for hva. På den måten får alle involverte en felles oppfatning av prosjektet, og man reduserer risikoen for at det oppstår uenighet eller misforståelser underveis. I likhet med budsjettet, kan også gjennomføringsplanen bli påvirket av uforutsette hendelser. Det kan derfor lønne seg å legge inn et visst slingringsmonn.

9. Hold deg oppdatert på fremdriften

Som byggherre bør man holde seg oppdatert på arbeidet etter hvert som det skrider frem. Derfor er det viktig å opprettholde en hyppig dialog med entreprenøren. Dette forutsetter at man er på utkikk etter en entreprenør man kommuniserer godt med i anbudsprosessen.

10. Få utført sluttbefaring

Før man anser takbyttet som fullført, må man gjennomføre sluttbefaring. Til dette kan man engasjere en ekstern fagperson, som regel en takstmann. Denne vil undersøke at arbeidet er forskriftsmessig utført og at det ikke foreligger noen feil eller mangler. Man bør vente med å betale ut den siste delen av kontraktsbeløp til eventuelle feil har blitt utbedret.