Slik får du mest ut av tilskuddsordningene fra Enova


I år er det gode penger å spare på å velge energismart. Med et enklere regelverk og hele 250 millioner i potten håper Enova at flere kommer på banen og melder inn energitiltakene sine.

Tekst: Majken Svorstøl – Foto: Enova

Nordmenn elsker å pusse opp, men velger ofte nytt kjøkken og ny tapet fremfor tiltakene som øker komforten og reduserer energiutgiftene. Dette ønsker Enova å gjøre noe med. Gjennom Enovatilskuddet har du krav på å få penger tilbake for i alt 12 ulike energitiltak. – Enovatilskuddet skal stimulere flere til å ta energigrep når de pusser opp, sier Anna Barnwell, markedssjef for Boligseksjonen i Enova. – Det vi gjør er å belønne folk med en positiv gulrot for å investere i energieffektive løsninger, forteller hun.

Økende utbetaling av tilskudd
Gulroten er å få penger tilbake for energismarte tiltak. Per utgangen av mai var det litt over 1000 personer som hadde benyttet seg av tilbudet og fått utbetalt tilskudd. Barnwell er fornøyd, men tror og håper at mange flere kommer på banen når Enova lykkes å gjøre tilbudet bedre kjent. Den nye ordningen fra i år gjør det mye enklere å få penger tilbake for energitiltakene sine. – Før måtte du søke om støtte før du gikk i gang med tiltaket. Nå kan du gjennomføre tiltaket først, og dokumentere utgiftene på enova.no etterpå. Pengene du har krav settes deretter direkte inn på din konto, forklarer markedssjefen.

Snakk med en energirådgiver
For de som ønsker starthjelp, anbefaler Barnwell å kontakte en energirådgiver. Rådgiveren kartlegger hvilke tiltak som kan gjennomføres for at boligen skal behøve mindre energi, og lager en energiplan til kunden.  Energiplanen inneholder forslag til effektive tiltak for å redusere varmetapet i boIigen, gjøre den mer energismart og forbedre boligens energikarakter. Tanken bak energiplanen er at huseier går systematisk til verks og utfører det ene tiltaket etter det andre. Som kjent er ikke alltid det ideelle det samme som realiteten.  – Selv om vi anbefaler en energirådgiver, fokuserer vi like mye på at alle monner drar. Ett energitiltak er bedre enn ingen, sier Barnwell. Hun understreker at jo flere tiltak som utføres, jo bedre bokomfort og lavere energikostnader får man, samt at innsatsen for klimaet øker.  – Dessuten øker tilskuddet proporsjonalt med antall tiltak man gjennomfører, sier Barnwell, og minner om at utgiftene til en profesjonell energirådgiver også gir rett til å få penger tilbake fra Enova.

Store og små tiltak
Ulike boliger har ulike energibehov og ulike muligheter for energitiltak. Dersom boligeieren har mulighet til å ta store grep, trekker Barnwell frem installasjon av varmepumpe og vannbåren varme som gode tiltak. Det er klimavennlig og vil kutte energiutgiftene på lang sikt.  – Fjerning av oljefyr står selvsagt høyt oppe på listen over tiltak som anbefales og gis rikelig med tilskudd for, opplyser hun. Av enklere og mindre ressurskrevende tiltak trekker hun frem tidsstyring av panelovnene med et varmestyringssystem. – Det gir gode energibesparelser for de som ikke kan legge like mye i potten, men som ønsker å bidra og å tenke energismart, tipser hun. – Alle monner drar!