Spennende boligprosjekter


Den vakre naturen i Kristiansund danner rammen for boligprosjektet Skorpa, lokalisert midt i naturen og med nærhet til byen. Når prosjektet står ferdig, er det bygd 370 boliger fordelt på totalt åtte felt.

– Visjon bak prosjektet Skorpa, er å oppfylle boligdrømmer og skape trivsel for de som bor eller flytter til Kristiansund, forteller Heidi Sæther, eiendomsutvikler i AL Kristiansund Boligbyggelag. Det er Skorpa Eiendom – eid av KBBL Eiendomsutvikling AS (75 % eid av Kristiansund Boligbyggelag) og Backe Prosjekt som har utviklet og gjennomfører prosjektet i fellesskap.

I reguleringsplanen er det lagt vekt på respekt for områdets betydning som natur- og rekreasjonsområde.
– Det er viktig å ta vare på denne flotte naturperlen. Derfor vil ⅔-deler av øya utgjøre friareal, sier Heidi.

Skorpa Eiendom har bygd to nye bruer og står for all infrastruktur i tilknytning til prosjektet.

– På messen vil vi presentere to prosjekter på Skorpa; Skorpa Atrium borettslag og Småholman borettslag, opplyser Heidi.

Skorpa Atrium borettslag

Skorpa Atrium borettslag ligger “midt i naturen – tett på byen”. I prosjektet inngår både atriumhus, lamellhus og rekkehus. Bygningene vil ligge i en ring rundt feltet – med et stort fellesareal med lekeplass og paviljong.

Kristiansunds egen fargepalett, “den polykrome by”, danner grunnlaget for fargesetting av bygningene. Med ulike boligløsninger, særegen arkitektur og nærhet til naturen blir dette et helt spesielt sted å bo.

Småholman borettslag

Småholman borettslag

Nærhet til både natur og bykjerne er sentralt også for Småholman borettslag. Friområdene på Skorpa er populære for byens befolkning, om man liker å på gå tur, bade eller fiske fra bergene. Prosjektet består av fire romslige leiligheter med to bad, og hvor hele 3 soverom kan planlegges. Vær og vind, solforhold og utsikt har stått sentralt i arkitektens vurderinger ved plassering av boligene. Balkonger mot vest med flott utsikt. Mulighet for å kjøpe parkering i garasje eller carport.

 

Tekst: Ann-Helen Haaning Johnsen
Foto: KBBL – hovedfoto: Skorpa Atrium borettslag