Skaffer du deg dette kan du spare flere tusen kroner i året


Med riktig ventilasjonsanlegg kan du spare tusener, ifølge Øystein Berg i Energisparhus Norge AS.

Tekst: Majken Svorstøl         Foto: Energisparhus AS

Aftenposten skrev i 2011 at skader grunnet dårlig inneklima i norske hjem koster staten 3,8 milliarder kroner i sykefravær og ressursbruk i helsevesenet.

Typiske symptomer på helseskadelig og dårlig inneklima er kondens på vinduene, klam og dårlig luft, sorte render av sopp i kittkanten på vinduet, peiser som brenner dårlig uten manuell lufting, iskalde gulv etter lufting, hodepine og vond smak i munnen om morgenen.

Prioriter ventilasjon i eldre boliger

Alle nye boliger har krav til ventilasjons-anlegg med varmegjenvinning, mens i eldre boliger har ventilasjon gjerne blitt ofret av økonomiske grunner.

Øystein Berg i Energisparhus Norge AS anbefaler eiere av eldre boliger å investere i ventilasjon med varmegjenvinning.

– Anleggene renser luften for urenheter, og sørger for frisk, oksygenrik luft hele døgnet – hele året, sier han, og fremhever både helseeffekt, energibesparelser og en mer moderne og funksjonell bolig.

– I eldre boliger uten ventilasjon lufter man gjerne manuelt via vinduer og dører, og det medfører varmetap og unødvendig høyt energiforbruk. Med et skikkelig ventilasjonsanlegg får du bedre inneklima og sparer energi, forklarer han.

Innvendig deksel til desentrale ventilatoreheter fra Enrgisparhus.
Innvendig deksel til desentrale ventilatoreheter fra Energisparhus.

Bedre økonomi

Det nyeste på markedet er desentrale ventilasjonsaggregater som monteres på fasaden. Det er en «rett i veggen»-løsning som gjør jobben på lik linje med et sentralt plassert aggregat med kanalføringer.

– Med riktig dimensjonert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning på 85%, kan man spare 3.000 kroner i året i redusert energibruk i en bolig på 100 kvm, sier Berg.

Tilpasses boligen

De desentrale ventilatorenhetene monteres i ytterveggen i soverom og oppholdsrom. Inne i ventilatoren sitter et passivt varme-lager som lagrer varmen fra ut-luften, og leverer varmen tilbake til rommet når ventilatoren puster inn.

– Ventilatorene arbeider parvis, og er ikke større enn en frokosttallerken, forklarer Berg.

En bolig med tre soverom vil få sterk forbedring av inneklimaet ved å sette inn ventilatorer med varmegjenvinning i soverommene og i stua.

Og prisen?

– Et anlegg med fire ventilatorer med bryter og styringsenhet vil komme på omkring 25.000 kroner pluss installasjon og montering, avslutter Berg.