Slik blir høstens Boligmesser 


Boligmesse oppfyller alle smittevernskrav.

Klikk her for å se når vi kommer til en by i nærheten av deg. 

Boligmesse omfattes av §13 i Covid-19-forskriften, som inntil videre har lagt ned forbud mot arrangementer innendørs der det er mer enn 200 personer til stede samtidig. Det er gitt signaler om at dette tallet vil øke i løpet av høsten. Utstillere og ansatte fra Compass Fairs, regnes som ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet, og telles derfor ikke med.

Dersom tallet øker, vil vi kunne avholde Boligmesse i høst, så lenge vi sørger for å ikke overskride det maksimale antall besøkende som er tillatt inne samtidig. Om mulig, oppfordrer vi derfor alle som har mulighet til å unngå de mest trafikkerte tidene, som gjerne er midt på dagen lørdag og søndag. Dersom vi når maksimumsantallet besøkende, vil ventesoner utenfor messearenaen benyttes. Her vil man kunne holde god avstand til andre i køen.

For at messedeltakelsen skal være trygg for både utstillere, publikum og våre egne ansatte, har vi utarbeidet en smittevernveileder i tråd med Folkehelseinstituttets retningslinjer. Alle aktuelle kommuneoverleger er også kontaktet og invitert til å komme med innspill for å ivareta lokale forhold.

Klikk her for å lese vår smittevernveileder.

I smittevernveilederen listes det opp en rekke tiltak som vil gjennomføres på høstens messer. Blant annet skal dedikert vaktpersonell bidra til at regler om avstand overholdes, det blir hyppig renhold gjennom hele helgen, og antibakteriell væske og skilting om hygiene og avstand vil settes opp en rekke steder på messen. Det er også viktig at man ikke kommer til messen dersom man kjenner symptomer på sykdom.

Smittevernveilederen blir fortløpende oppdatert i henhold til myndighetenes anbefalinger. Slik vil Boligmesse være en trygg handelsarena for både utstillere, publikum og ansatte. Boligmesse er som enhver annen handelsplass, og det skal være minst like trygt å komme til oss som til det lokale kjøpesenteret.

Vi håper på forståelse for at messene kan oppleves som noe annerledes denne høsten, men gleder oss stort til å inspirere med nyheter, eksperthjelp og gode messetilbud på en trygg arena.

Velkommen til Boligmesse!