Produser din egen strøm med solceller


Har du vurdert solcelleanlegg på taket? Under boligmessen i Sandefjord får du møte flere bedrifter som kan levere det du trenger for å bli din egen kraftprodusent. 

Den største fordelen med et solcelleanlegg er at du har muligheten til å bli din egen kraftprodusent. Du produserer strøm til eget forbruk, og den strømmen du ikke bruker selv, kan du selge til din kraftleverandør til spotpris. 

– Dette gjør at du kan tjene penger på din kraftproduksjon, samtidig som produksjonen er fornybar og bærekraftig, sier daglig leder hos GNE SOLAR AS, Dag Vegard Lotten. 

Kraftpriser er høye i Norge og Europa, og så lenge det er et kraftunderskudd i Europa, vil de holde seg stabilt høye i flere år fremover. 

– Eksporten vil fortsatt holde seg på et stabilt høyt nivå, og når prisene på kraft er høye, vil et solcelleanlegg betale seg raskere. Solenergi har gitt folk muligheten til å få billigere, og i noen tilfeller gratis strøm, sier han. 

Foto: Gne Solar

Flere ønsker solkraft

Et solcelleanlegg passer i utgangspunktet alle tak og alle boliger. Er boligen av eldre årgang, kan det imidlertid være behov for oppgraderinger av taktekking og takkonstruksjonen før det monteres nytt solcelleanlegg.

– Og har du for vane å måke snø av taket, kan du ikke gjøre det mer. Dette er likevel ikke et problem på et tak med godt fall, for da vil snøen falle av, sier han. 

Han forteller at interessen for solcelleanlegg har økt betraktelig de siste årene. 

– Det grønne skiftet og økte strømpriser har gjort at både bolig- og hytteeier har fått øynene opp for solkraft. Myndighetene oppfordrer også til økt satsing på solcellemontasje, og gjennom Enova støttes dette med betydelige midler, sier han.  

Han legger til at dette ikke er en støtte man kan regne med at vedvarer til evig tid, og han anbefaler derfor å kjenne sin besøkelsestid og investere i solstrømanlegg mens man får dekket en god andel av kostnadene. 

Øker verdien på boligen

Det å montere solcellepanel kan også være en økonomisk fornuftig investering for fremtiden, utover det at du sparer strømutgifter. 

– En svensk undersøkelse viser at boligverdien stiger med 14 prosent når man har anlegg på taket. Det vil si at anlegget er nedbetalt når det begynner å produsere strøm. Man slipper dessuten nettleie, sier daglig leder hos Mastertaket AS, Tom Thoresen. 

Fordi man ikke betaler nettleie på egenprodusert strøm, beregner han prisen på investering av et solcelleanlegg til å være rundt 50 øre per kWh strøm. 

– Foruten å være miljøvennlig er solcelleanlegget også nesten vedlikeholdsfrie. De har ingen utslipp med drift, og på toppen av dette tjener du penger på strømmen, sier han. 

Foto: Mastertaket

Kan tak og solceller

Thoresen forteller at solcellepanel passer for de aller fleste typer boliger, og at det primært monteres på tak.

– En fordel med Mastertaket er at vi er et takfirma som også kan solcelleanlegg. Vi kan dermed også yte merservice når vi først er på et tak. Vi bytter veldig ofte tak og monterer solcelleanlegg på toppen, sier han. 

Et gjennomsnittlig solcellepanel som Mastertaket har montert produserer ifølge Thoresen mellom 10 og 15 000 kWh årlig. 

– Forventet levetid på et anlegg er 30 år, så det vil si at investeringen fordeles på 300-450 000 kWh, sier han. 

Foto: Mastertaket

Følg med i appen

Også Fjordkraft kan tilby solcelleanlegg til privatpersoner. 

– Når du kjøper et solcelleanlegg hos oss, får du alt du trenger for å få et ferdig anlegg, som er klart til å produsere grønn og utslippsfri energi på taket ditt, sier Sara Moen, teamleder solceller hos Fjordkraft. 

Fjordkraft prosjekterer og tilbyr et nøkkelferdig solcelleanlegg, og alt av utstyr, montasjemateriale og elektrikerarbeid er inkludert. 

– Med anlegget på plass er Fjordkraft-appen det eneste du trenger for å følge med på solcelleproduksjonen. Den viser total produksjon per dag og i sanntid, sier hun.  

Du kan også samle opp overskuddsproduksjonen i solkontoen. Denne fungerer som et slags virtuelt batteri, der du kan spare overskuddsstrøm i inntil 18 måneder. 

Mest mulig støtte

Og selv om solen står lavt i Norge om vinteren, er det ifølge Moen lønnsomt med solceller. 

– Solceller er faktisk mer effektive i kaldt enn varmt vær. En kald, solfylt dag vil derfor gi god effekt så lenge solen treffer panelene. Mest produksjon vil det likevel være i sommerhalvåret siden solen står høyere på himmelen, sier hun. 

Hun forteller at antall paneler som trengs før det lønner seg, avhenger av strømforbruket og strømprisene i området du bor. 

– Et solcelleanlegg som kan produsere omtrent en tredjedel av det årlige strømforbruket blir ansett som lønnsomt. Min anbefaling er å investere i et anlegg som gir mest mulig Enova-støtte. Gjennom Enova får du 7500 kroner i grunnstøtte og opptil 47 500 kroner avhengig av hvor mye anlegget produserer, sier hun. 

Fordeler med solcelleanlegg: 

  • Du kan produsere din egen strøm
  • Lavere strømregning og nettleie
  • Du kan lagre eller selge overskuddstrøm
  • Solenergi er en 100 % fornybar ressurs
  • Solcelleanlegget er nesten vedlikeholdsfritt

Tekst: Katrine Andreassen
Foto: Forhandler/produsent