– Lønnsomt fra første dag


Skal du bytte gulvet eller kvitte deg med oljefyren bør du vurdere vannbåren løsning med bergvarme eller luft-til-vann pumpe, anbefaler Richard Granskogli.

Tekst: Ida Save      Foto: Energiverket AS

Granskogli er daglig leder i Energiverket AS, og mener det er synd at mange ikke vurderer slike løsninger fordi de tenker det blir for dyrt.

– Anleggene er faktisk lønnsomme fra første dag. Investerer du 100.000 kroner i en varmepumpe kan du spare 20-30.000 kroner i året i strøm eller oljeutgifter.

Selv om du må låne disse pengene med en rentekostnad på rundt 4.000 kroner i året, vil dette være lønnsomt, hevder han.

Mange suksesshistorier

Granskogli har mange suksesshistorier å vise til.

– En kunde hadde et hus på 400 kvadratmeter med to leiligheter og de brukte 6.000 liter olje i året med en literpris på 10 kroner. Da er det enkelt å regne ut at kostnaden ble på 60.000 kroner. Da de byttet til varmepumpe fikk de en strømkostnad på kun tusen kroner i måneden.

Han mener også det kan være smart å bytte ut panelovnene med gulvvarme om du likevel skal renovere gulvet.

– Én panelovn bruker tusen watt. Bergvarme eller luft til vann bruker det samme, men varmer like mye som fem panelovner. Vi installerer energi- og strømmålere på alle våre anlegg slik at kunden kan se at de sparer det vi hevder de kommer til å gjøre.

– Vi vant klimaprisen for å ha byttet ut flest oljefyrer i Norge og for å ha levert flest søknader til støtteordningen, sier Richard Granskogli.

Tre løsninger i ett skap

Om det å bruke 80-150.000 kroner på for eksempel å installere et luft til vannsystem fremdeles høres dyrt ut, har han enda flere argumenter.

– Varme i gulvene har uansett en kostnad, det samme gjelder varmtvannstanken. Men her får du også et ventilasjonsanlegg med i den samme løsningen. Skapene våre er bygget med ventilasjon på toppen, gulvvarme i bunnen og varmtvannsberederen i midten, og når du slår sammen disse funksjonene blir ikke kostnaden så høy, sier Granskogli.

Spesialister

Han forsikrer at Energiverket AS er en trygg leverandør.

– Vi har spesialisert oss på å erstatte oljefyrer med varmepumper, samt å installere varme i bygg under oppføring. Andre leverandører monterer kanskje ett til to anlegg i året, mens vi monterer mange hundre hvert år.

Fordi stadig flere ønsker løsningene Energiverket tilbyr, mener Granskogli det haster å bestemme seg.

– De fleste får nå mellom 30 og 40.000 kroner gjennom støtteordninger. Fra januar 2020 blir det helt forbudt med oljefyring. Etterspørselen etter løsningene vi tilbyr vil derfor øke de neste årene, og da stiger vanligvis prisene. I tillegg er det slett ikke sikkert at Enova vil gi støtte helt til januar 2020.

For å møte den økende etterspørselen, åpner Energiverket nå to nye kontorer, ett i Drammen og ett i Ski. Samtidig ansetter de 15 nye medarbeidere. Fra før har Energiverket hovedkontor i Råde og avdelingskontor i Sandefjord.