Generasjonsskifte, fremtidsfullmakt og nabotvister


Vi nordmenn liker å eie vår egen bolig. Boligen vår utgjør for mange den største økonomiske verdien vi har. I tillegg eier mange en hytte på fjellet eller en fritidseiendom ved sjøen. Eiendommene kan representere både en økonomisk sikkerhet for fremtiden og en stor emosjonell affeksjonsverdi for familien. Men hva skjer med verdiene dersom du eller en i din familie skulle bli syk, dement eller falle fra?

På årets Boligmesse vil Advokatfirmaet Økland & Co DA holde foredrag om hvordan du kan sikre deg selv og dine nærmeste for fremtiden. Vi vil gjennomgå fordelene ved tidlig arveplanlegging og viktigheten av å opprette fremtidsfullmakt, særlig knyttet opp mot større verdier som fast eiendom.

Og i forlengelsen av dette vil også gjennomgå de mest typiske nabotvistene som kan oppstå. For ved gleden av å eie fast eiendom følger også en rekke naboer, som ikke nødvendigvis er enige med deg i alt.

For mange er det viktig å sikre at den neste generasjonen vil ha mulighet til å overta og beholde familiens verdier videre. Da er det viktig å planlegge for overføringen. Det er mange fordeler knyttet til å overføre enkelte verdier som forskudd på arv på et tidligere tidspunkt. Dette kan gi både skattemessige fordeler og praktiske fordeler både for giver og mottaker.

Stine Thorsen portrett bilde
Stine H. Thorsen

Generasjonsskifte og fremtidsfullmakt

For å sikre dine verdier er det særlig viktig å ta stilling til hva som skal skje dersom du eller dine nærmeste blir syke eller demente i et slikt omfang at de ikke lenger kan disponere fritt selv. Dersom Statsforvalteren må oppnevne en verge vil verdiene i praksis bli beslaglagt frem til vedkommende faller fra. Dette kan innebære et stort økonomisk tap for de nærmeste.

Vi anbefaler alle, uavhengig av alder, å opprette en fremtidsfullmakt. Man kan da bestemme selv hvem som skal være ens fullmektig/ verge dersom man skulle komme i en situasjon der man trenger det. Enda viktigere er det imidlertid at man kan bestemme nøyaktig hvordan fullmektigen skal kunne disponere på dine vegne. Du kan da bestemme at Statsforvalteren ikke skal kunne beslaglegge dine verdier, men at din fullmektig i stedet skal kunne disponere på dine vegne slik dere har blitt enige om.

Portrett Cecilie Nedrebø
Cecilie Nedrebø

Nabokrangler

Én av ti sier de har hatt en konflikt med én eller flere naboer de siste årene. Busker og trær, festbråk og støy fra trampoliner er gjengangere. Naboloven regulerer forholdet mellom naboer og fastsetter grensen for hva du må tåle i et naboforhold. Under foredraget vil vi komme med tips og råd til deg som er i konflikt eller opplever forholdet til naboen som utfordrende.

Gratis vurdering

Vi mener mange ville vært tjent med å oppsøke juridisk bistand i tvistesaker, og presiserer at det nødvendigvis ikke trenger å bli så dyrt. Mange har rettshjelpsdekning i innboforsikringen sin. Denne forsikringen sørger for at du får dekket deler av advokatutgiftene dersom du ønsker å bruke advokat til å hjelpe deg.

Under messen tilbyr vi gratis innledende vurdering av din sak. Er du usikker på dine rettigheter eller hva du har krav på, kan det lønne seg å ta kontakt. Velkommen innom vår stand, enten du er kjøper, selger eller har andre juridiske spørsmål du ønsker vurdert.

Bjørg Standos Granerud
Bjørg Standos Granderud

Tekst: Advokatfirmaet Økland & Co DA

Foto: Advokatfirmaet Økland & Co DA, iStock