Fuktfjerning i kjeller på 1-2-3


Kjellervegger med maling som flasser eller bobler, tapet som løsner eller murpuss som går i oppløsning er et trist syn og et ganske vanlig problem i eldre bygninger. Systemet EPS (Elektro Puls System) stopper fuktopptrekk i kjellerveggene – uten å grave eller drenere. Metoden er både lydløs, miljøvennlig, rask, trygg og økonomisk.

Med EPS får du stoppet kapillært oppsug på permanent basis. Hele 10 000 anlegg er installert i Norge siden oppstarten. Både privatpersoner, næringsliv og entreprenører, borettslag og sameier samt statlige og kommunale aktører har fått hjelp.
– EPS-systemet er skalerbart og kan benyttes til alt fra fukt i et hjørne eller trappeoppgang til hele borettslag og garasjeanlegg, forteller daglig leder Alexander Onarheim. – Systemet er testet og godkjent av SINTEF og NEMKO. Sistnevnte er viktig fordi systemet er kontinuerlig tilkoblet strømnettet.

Hvordan virker systemet?

EPS er konstruert slik at svake elektriske pulser sørger for at vannmolekylene blir positivt ladet. De positivt ladede vannmolekylene søker til en negativ pol på utsiden av konstruksjonen. EPS fungerer deretter som en barriere mot ny fuktighet. Systemet kan installeres både inn- og utvendig og består av en styringsenhet (sentral) og elektroder. Det er to faser i prosessen. Steg én består av å tørke opp muren ved at fuktigheten drives ut. Steg to handler om å bygge opp en barriere mot ny fuktighet. Kontinuerlig strømtilgang fra sentralen, via en jordet stikkontakt, sørger for at det ikke dannes ny fuktighet.

Fjerner og forebygger sopp

Fukt i kjeller skaper både helseplager og problemer med bygningsmasse. En fuktig kjeller kan føre til soppdannelse og den karakteristiske kjellerlukten.
– Både muggsopp og svertesopp er noe vi ønsker å unngå, sier daglig leder Alexander. Muggsopp, er skadelig for helsen, og svertesopp går på bygningskontruksjoner. Med EPS-systemet fjernes fukt, og dermed eventuell sopp, siden sopp trenger fuktighet for å utvikle seg.

Økonomisk

• En fuktig kjeller er mer energikrevende å varme opp.
• Graving og drenering er vesentlig dyrere enn å installere EPS, som krever lite strøm for å tørke opp og forhindre ny fuktighet.
• Normalt brukes kun én dag til installering i et bolighus
• Fuktfri kjeller gir høyere takst ved salg av boligen.

Møt EPS Fuktsikring på Boligmesse, og få mer informasjon om hvordan de kan hjelpe deg.

 

Tekst: Ann-Helen Haaning Johnsen
Foto: EPS Fuktsikring