Fjerner fuktproblemer uten graving


Henning Becker i Fuktfjerning AS tilbyr en unik løsning for å løse fuktproblemer i hus og kjellere.

Tekst: Ida Save
Foto: Fuktfjerning AS

– Vi benytter et norskutviklet fuktfjerningssystem kalt EPS, som ble utviklet og lansert tidlig på 80-tallet. EPS er utviklet for norske byggemetoder og materialer, og ikke minst for vårt harde klima, som setter systemet på prøve hver eneste dag. Etter bare noen uker kan vi dokumentere virkningen, sier Becker, som er daglig leder i Fuktfjerning AS.

Han forklarer at EPS-systemet er basert på prinsippet om elektroosmose.

– Ved å bore inn elektroder i mur for så å sette strøm på disse, greier vi å tvinge vannmolekylene ut av murkonstruksjonen. Da oppnår vi to ting: For det første tørker vi opp murkonstruksjonen, deretter dannes det en barriere mot ny fukt, forteller Becker.

Henning Becker i Fuktfjerning AS.

Norskutviklet og kvalitetssikret

Installeringen av EPS-systemet er permanent, og det kan monteres både på innsiden eller utsiden av muren. Ledningene og elektrodene kan også være skjult i muren om en ønsker det. Becker forteller at de har så god erfaring med systemet sitt at de gir kundene sine det de kaller en Funksjonsgaranti. Systemet er også sertifisert og teknisk godkjent.

– Eneste løsning

Styreleder Per Odde i Hasselbakken terrasse er blant kundene som har benyttet systemet i flere år.

– Vi har benyttet systemet i flere av leilighetene, noe som har gitt et godt resultat. Bygningsmassen er av en komplisert art, og vi hadde ikke blitt kvitt fukten i muren uten systemet.

Herold Flønes fra Trondheim har samme erfaring.

– Med EPS-systemet har veggene og gulvet i kjelleren endelig tørket opp slik at vi fikk malt overflatene og nå kan benytte oss av kjelleren. Luftkvaliteten er også en helt annen enn tidligere.

Selvgående og vedlikeholdsfritt

Becker forteller at de alltid gir fastpris basert på befaringen og samtalen de gjør på forhånd. Prisen regnes ut fra størrelsen på EPS-styringssentralen, antall elektroder og arealet disse skal dekke, samt måten systemet installeres på.

– Kunden skal være helt trygg på prisen, forsikrer Becker, som avslutningsvis legger til at systemet nærmest er gratis i drift.

– Tilbakemeldinger fra våre kunder sier cirka 50 kroner i året, og at det krever minimalt med tilsyn, da systemet er selvjusterende og starter seg selv om strømmen blir borte.