Nyheter

Bærekraftig bolig

Written by: annhelen
Publisert den: 2021-11-11
Edited: 2022-03-15


Fleksible og bærekraftige boformer blir stadig mer populært. SusTiny er en startup i Tromsø som satser på dette markedet. Det første huset vil bli vist på Boligmesse, og nye husmodeller er allerede under utvikling.

På utsiden av Kvaløya holder den allsidige organisasjonspsykologen Morten Karlsen til. Etter mange år med mye jobbreising, ønsket Morten å slå seg til ro. Sammen med samboer og barn kjøpte han en gård hvor han drømmer om en dag å etablere et kurs- og konferansetilbud. I den anledning ønsker han å tilby flere sengeplasser. Sammen med bygningsarkitekt Mark Körösi kom idéen til SusTiny. Nå har duoen fått bygget det første huset i Ungarn. På turen fra Oslo og nordover mot Tromsø, har det vært 100 visninger allerede. Morten annonserer tid og sted via sosiale medier. Snakk om bærekraftig og effektiv visningsform!

Kundegrupper

– Både privatpersoner og næringsvirksomhet, i form av reiseliv og eiendomsutviklere, er konkrete målgrupper for våre maksimalt 15 m2 store hus, forteller Morten. Interessen er stor. To nye husmodeller er allerede under utvikling. Noen ønsker et rimeligere boalternativ, mange er livsstilsentusiaster hvor bærekraft står sentralt. Atter andre er innovatører og vil gjerne teste siste nytt. For eiendomsutviklere gir SusTiny mulighet for boligutleie på kjøpt, ikke-regulert tomteareal i påvente av reguleringsvedtak.

Fleksible løsninger

Husene leveres nøkkelferdige med en skjult sidedør. Tilbygg under 15 m2 er ikke lenger søknadspliktige. Derfor kan boenheten kobles rett på hus/garasje eller med andre SusTiny-enheter.

– Huset vokser med dine behov, sier Morten entusiastisk. Ved hjelp av en bryter kan man velge om energikilden skal være gass eller strøm. – Vi leverer forbrennings- eller vannklosett etter kundens ønske. Alle husene har dusj vannbåren gulvvarme og hvitevarer inkludert. Peis kan også leveres.

SusTiny er bygd i aluminimum – et lett, tynt og vedlikeholdsfritt bygningsmateriale. Høyeffektiv isolasjon ivaretar enøkhensyn uten å ta noe særlig plass fra boarealet.

Husene leveres med (og på) henger med ISO containerfester som gjør at hengeren kan løsnes og brukes til andre formål. – Vi holder på å tegne spa-modul og hengerflak som er kompatible med hengeren. Det gir flerbruksverdi, sier Morten.

I Skarphallen, Tromsø helgen 12.-14. november 2021, stiller SusTiny ut det første huset, og det blir spennende å se mottakelsen blant publikum.

 

Tekst: Ann-Helen Haaning Johnsen
Foto: SusTiny House