Bærekraftig bolig


Fleksible og bærekraftige boformer blir stadig mer populært. SusTiny er en startup i Tromsø som satser på dette markedet. Det første huset vil bli vist på Boligmesse, og nye husmodeller er allerede under utvikling.

Høsten 2021 startet Morten Karlsen bedriften SusTiny. Sammen med bygningsarkitekt Mark Körösi kom idéen om å designe og bygge minihus.

Det første huset så dagens lys i Ungarn for ett år siden og har nå hatt sin første vinter i Skibotn i Nord-Norge. Gjennom dialog med Tromsø kommune, er huset flyttet til Kvaløya, på gården hvor Morten og familien skal etablere kurs- og konferansesenter. Minihuset er nå tilpasset nærområdet, innredet og gjort hjemmekoselig.

Kundegrupper

– Både privatpersoner og næringsvirksomhet (reiseliv og eiendomsutviklere), er målgrupper for våre maksimalt 15 m2 hus, forteller Morten. Interessen er stor. To nye husmodeller er under utvikling. Noen ønsker en rimeligere bolig, mens mange er opptatt av bærekraft. Atter andre er innovatører og vil teste siste nytt. For eiendomsutviklere gir SusTiny mulighet for boligutleie på kjøpt, ikke-regulert tomteareal i påvente av reguleringsvedtak

Fleksible løsninger

Husene leveres nøkkelferdige med skjult sidedør. Tilbygg under 15 m2 er ikke søknadspliktig. Derfor kan boenheten kobles rett på hus/garasje eller med andre SusTiny-enheter.

– Huset vokser med dine behov, sier Morten. Med en bryter kan man velge om energikilden skal være gass eller strøm. Husene har dusj, vannbåren gulvvarme og hvitevarer. – Vi kan også levere forbrennings- eller vannklosett og peis.

SusTiny er bygd i aluminimum – et lett, tynt og vedlikeholdsfritt materiale. Høyeffektiv isolasjon, som tar liten plass, ivaretar enøkhensyn. Husene leveres på henger med ISO containerfeste som gjør at hengeren kan løsnes og brukes til andre formål. – Vi holder på å tegne spa-modul og hengerflak som er kompatible med hengeren. Det gir flerbruksverdi, sier Morten. De stiller ut det første huset
på Boligmesse og gleder seg stort til å vise det frem.

Tekst: Ann-Helen Haaning Johnsen
Foto: SusTiny House