10 tips for en vellykket oppussing


Mange som skal på en av årets Boligmesser vurderer å pusse opp eller gjennomføre et byggeprosjekt. Her har vi samlet 10 tips som kan øke sannsynligheten for at ditt prosjekt blir vellykket.

Tekst og foto: Byggstart

– Selv om nordmenn er “verdensmestere i oppussing” så er det mange som skal pusse opp for første gang, og alle prosjekter er forskjellige. Derfor kan det være lurt å bruke god tid på planlegging for å sikre at man unngår de vanligste feilene, sier Fredrik Dahl som er Prosjektansvarlig i Byggstart, en tjeneste som kobler privatpersoner som skal pusse opp med kvalitetssikrede håndverkerbedrifter.

Under er Fredriks 10 beste tips for et vellykket prosjekt:

1. Start planleggingen tidlig

  • Planlegging av prosjekter tar ofte lengre tid enn man tror, og flinke håndverkere er gjerne opptatt en lang tid fremover, så start planleggingen så tidlig som mulig.

2. Bestill materialer i god tid

  • Dette er et tilbakevendende problem i gjennomføringen: prosjektet blir satt på vent fordi kunde har glemt å bestille materialer i tide. Det gjelder typisk spesielle fliser, parkett eller kjøkken.

3. Lag en detaljert prosjektbeskrivelse før befaringene

  • Dette bidrar til færre misforståelser og gjør det enklere for aktuelle bedriftene å prise prosjektet. Her kan man med fordel få profesjonell hjelp fra interiørarkitekt eller arkitekt dersom prosjektet er stort.

4. Finn rett entreprenør eller håndverker

  • Dette er helt avgjørende for et bra prosjekt. Her må man sjekke referanser, økonomi og godkjenninger, i tillegg til å vurdere prisen på tilbudet.

5. Lag en skriftlig avtale

  • Dette er et viktig tips for å unngå konflikter gjennom prosjektet. For de fleste typer prosjekter kan man benytte Norsk Standard sine kontraktsmaler.

6. Vurder hvor mye du skal bidra med selv

  • Mange har ambisjoner om å ta i et tak selv, men vurdér alltid dette opp mot egen tidsbrukt og kompetanse. Husk at en håndverker (nesten alltid) vil være mye mer effektiv enn deg selv!

7. Lag en fremdriftsplan

  • Lag en detaljert fremdriftsplan som sikrer enighet om når ting skal være klart. Dette gjør det enklere for deg å følge opp prosjektet.

8. Hold tett dialog underveis

  • Vær på byggeplass så ofte du har tid til og hold en god tone med arbeiderne!

9. Få ekstern fagperson på sluttbefaring

  • Dersom prosjektet er av en viss størrelse kan det være smart å få inn en objektiv tredjepart for å vurdere prosjektet, før siste del av betalingen overføres.

10. Husk å få dokumentasjonen tilsendt

  • Mange glemmer å få tilsendt dokumentasjon fra håndverkeren i etterkant av prosjektet. Dokumentasjonen er imidlertid er viktig å ha med tanke på vedlikehold, eventuelle reklamasjoner og ved salg av boligen.