Inspirasjon KBBL

Publisert: 2015-10-26

– Til tross for uroligheter i oljenæringen og arbeidsmarkedet er det fortsatt stort behov for flere nye boliger i oljebyen Kristiansund, sier...