Hvorfor satse på solcellekraft?


Behovet for bærekraftige løsninger og høye strømpriser er gode incentiver for å vurdere nye energikilder til private boliger. På Boligmesse kan du møte flere spesialister på solcellekraft, og vurdere hva som passer til din bolig.

Nils-Arne Lie i Solcellekraft og Angelo Kinder i Soltek tilbyr en rekke løsninger og kommer begge på Boligmesse Sotra Arena. Du treffer også firmaet Fangsol på messen.

På nybygg er det enkelt å integrere solceller i taket. Foto: Soltek

Fornybare energikilder blir stadig viktigere, og fordelene med solcellekraft er mange:

  • Ubegrensede mengder
  • Ingen naturinngrep
  • Lydløs
  • Produksjon lokalt uten tap av energi på nettet
  • Rask byggetid og kan installeres på både eksisterende og nye boliger
  • Høy pålitelighet og lang levetid
  • Minimale driftskostnader og vedlikehold 20-30 år etter installasjon
  • Private solcelleanlegg frigjør energibehov til sektorer som industri, transport etc. som erstatning for fossile energikilder).

Har vi nok sol i Norge til solcellekraft?

Nils-Arne forteller at det er nok sol i Norge til å dekke energibehovet, men at solceller vil kunne dekke 50-70 % av strømforbruket p.t. Solcelleteknologien har vært gjennom en enorm utvikling de siste årene med bedre kvalitet og virkningsgrad. Solcelleanlegg fungerer også uten direkte sollys og i skygge. På helt overskyede dager produserer solceller fortsatt 10 til 25 % av sin normale ytelse. – I hovedsak avgjør breddegraden intensiteten på solinnstrålingen, men også årstiden, døgnvariasjoner, vær og helningsvinkel påvirker effekten av et solenergianlegg, sier Angelo hos Soltek.

Selv når det er overskyet, produserer solcellene energi. Foto: Solcellekraft

Finnes det lagringsmuligheter?

Vintermåneder gir lavere produksjon grunnet mindre dagslys, men det finnes også lagringsmuligheter.
Batteriløsninger tilpasset solenergisystemet. Disse krever en del plass.
Varmtvannstank – med lagringskapasitet 2-3 dager for varmtvann. Ved vannbåren varm i gulv, utnyttes energien maksimalt til oppvarming av boligen.
Nyhet! Enkelte strømselskaper lar deg lagre overskuddsstrøm på en “konto”. Denne kan du ta ut når du ønsker. Eksempelvis kan overskuddsstrøm fra juni, benyttes til å redusere regning i desember.
Nyere elbiler kan forsyne boligen med strøm i kortere perioder.

Det største energiforbruket i en bolig går til oppvarming og varmtvann. – Derfor bør man undersøke husets tilstand før man investerer i solcelleanlegg, sier Angelo hos Soltek. Både han og Nils-Arne har en klar prioriteringsliste: For eldre hus er etterisolering og bytte av vinduer (3-lags) og dører med bedre varmeverdier en smart investering. Det er dårlig økonomi å fyre for kråka. Invester i varmepumpe (vann-til-vann eller luft-til-vann) og sørg for at elektriske apparater og varmepumpen oppfyller de nyeste energikravene. – Dessuten er balansert ventilasjon og smart strømstyring av bolig, gode måter å få ned energiforbruket på, forteller Nils-Arne.

Hvor mye sparer du?

Egenproduksjon av solcellekraft er forbundet med en investeringskostnad. Imidlertid finnes det støtteordninger fra Enova, og med dagens strømpriser, kan man avskrive store deler av investeringen i løpet av noen år.

Nils-Arne hos Solcellekraft anbefaler å dekke rundt 50 % av energibehovet med solcelleanlegg. Med dagens strømpris på ca. kr 2,- pr. kW utgjør det en årlig besparelse på strømregningen med ca. kr 25 000,-.
– Et solcelleanlegg vil vare i 30-50 år, fortsetter han. Med en nedskriving på 30 år, vil egenprodusert strøm koste ca. 40-60 øre pr. kW. Det betyr at man sparer penger fra dag en. Et anlegg er normalt helt nedbetalt i løpet av 5-9 år, litt avhengig av strømpris og nettleie. Han forteller at Enova har utvidet sin støtteordning til private, slik at man nå kan få inntil kr 47 500,- i støtte for å installere et solcelleanlegg.

– Avhengig av hvor stor investering et anlegg krever, er gjennomsnittlig avskrivningstid 15 år p.t. sier Angelo hos Soltek. Solceller har en garantert levetid på 30 år uten vesentlig tap av effekt. Utviklinger i solcellebransjen går veldig fort og effekt og levetid øker. Regjeringen arbeider for tiden med bedre støtteordninger for å stimulere til mer bruk av alternative energikilder.

Solcellekraft tilbyr både solcelleanlegg til tak, integrerte anlegg som benyttes som erstatning for takstein, samt at det også er mulig å montere på egne stativ i terreng. Dette er komplette solcelleanlegg «plug and play» til private og bedrifter. Et slikt anlegg kan produsere fra 1000 kWh i året til 100 000 kWh i året. Nils-Arne vil holde foredrag om solcellekraft for bruk i private bolig under Boligmesse på Sotra.

Hos Soltek får du solcellesystemer integrert i tak (betong- og leirtaksteiner med integrerte solcellepaneler) og et hybridsystem som produserer elektrisitet og utnytter varme fra og i samme modul. Soltek har solcelle i glass for fasader, rekkverk og tak. De har også lagringssystemer som batterier, akkumulatortank (varmtvannsbereder) samt solcellesystemer til fritid, og de har lang erfaring med produksjon av rekkverk i rustfritt stål og glass hvor man nå også kan få solceller i glasset.

Hos profesjonelle produsenter og forhandlere får den beste veiledningen for din bolig. Bruk ditt besøk på Boligmesse som et springbrett for å bli din egen strømprodusent.

 

Tekst: Ann-Helen Haaning Johnsen
Foto: Solcellekraft og Soltek
Hovedbilde: Solcellekraft