Bli utstiller!

Sandefjord

Utstillerdetaljer

Energiconsult

E-11

Energiconsult er lokalisert i Fredrikstad og bistår både private- og bedriftskunder i alle spørsmål knyttet til energiytelse i bygninger, energimerker og Enova-rådgivning. -En god byggeteknisk og helhetlig vurdering som omhandler både nedbetalingstid og sparepotensiale kan være essensielt for en boligeier som ønsker å pusse opp. Godkjent fra Enova som energirådgiver for Oppgradering av bygningskroppen.


Aktiviteter

Consulting

Kontaktinformasjon

Solkollen 15

95025446

atl@energiconsult.no

energiconsult.no


Produkter
Energitiltak i bolig

Energirådgivning for boligeiere og borettslag. Enova-godkjent foretak og energirådgivere. Rådgivning om varmesystemer.

Bygningsfysikk

Bygningsfysisk prosjektering for nybygg, ombygging og rehabilitering av hus. Spesialrådgivning for hus med gamle byggemetoder.

Prosjektering

• TEK17 eller TEK10• Husbanken• Lavenergihus• Passivhus• Plusshus

Energimerker

Energimerker og offisielle energiattester. Obligatorisk for alle boliger og bygninger.

Byggeteknikk

Tegninger til byggesøknader. Arbeidstegninger. Beskrivelse og byggekontrakter for anbud. Vurdering- og dokumentasjon av bæresystemer.

Leverandører du møter på vår stand
Optihus

Optihus er en rådgiverbedrift innenfor fornybar energi og energieffektivisering, både i eksistrende bygg og nybygg. Se optihus.no

Se detaljer
Sodvin E2U Systems

Sodvin E2U Systems leverer løsninger for visualisering og styring av lokal energibruk og -produksjon (f.eks. solceller).

Se detaljer