Bli utstiller!

Fredrikstad

Utstillerdetaljer

Anbudsmegleren AS

G-19

Anbudsmegleren AS hjelper både private og profesjonelle med deres byggeprosjekter. Vi kvalitetssikrer oppdraget kobler og inn utførerbedrifter med rett kompetanse. Vi kan bidra i hele prosessen, fra tegning og prosjektledelse frem til ferdig utført byggeprosjekt.


Aktiviteter

Products/services

Kontaktinformasjon

Husmovegen 30

941 66 931

post@anbudsmegleren.no

www.anbudsmegleren.no