Fagdag på Boligmesse fredag 17. mars


Vi inviterer boligselskaper, sameierselskaper og boligeiere til nyttige og lærerike foredrag om byggebransjen, og hvilke lover og regler man skal forholde seg til. Vi anbefaler alle som er med i styrearbeid eller er boligeiere å få med seg dette. Vi starter fredag kl. 12.30.

Fair Play Bygg Østfold “Seriøsitet i byggebransjen”
Tor Østensvig fra Fair Play Bygg Østfold har lang erfaring fra både Forsvaret og Politiet, og kan fortelle om viktigheten av at man bruker leverandører som er godkjente og har dokumentert fagkompetanse. Han vil fortelle historier fra dagens virkelighet og gi et innblikk i kriminaliteten som rører seg i arbeidslivet. Dette er like viktig for både proffmarkedet som privatmarkedet, og omhandler kriminalitet, utnyttelse av mennesker, kvalitet og unndragelse av skatt.
Hans foredrag kl. 12.30 “Seriøsitet i byggebransjen” bevisstgjør og gir
innblikk i verktøy for å kunne velge rett firma og/eller tjenestebyder.

OBOS ”Informasjon om Byggherreforskriften – Styrets plikter som profesjonell byggherre”
Borettslag og sameier består av bygninger som gjennom årenes løp trenger vedlikehold. Etter hvert som bygningsmassen eldes blir det gjerne utført vedlikeholdsarbeid, og i en del tilfeller også om- og/eller tilbygging for å modernisere bygningsmassen. Det er styret eller generalforsamlingen som fatter
vedtak, og når vedtakene er gjort, pådrar styret seg ansvar som byggherre. OBOS Prosjekt As v/ André Hauge Aanes vil på årets messe gi et overordnet innblikk i byggherreforskriften, og hvilke ansvar, og plikter som ligger til styret som profesjonell byggherre. André sitt foredrag starter kl. 13.30.

Byggmesterforbundet “Hvor skal vi bo i fremtiden”
Frank Pedersen, regionleder Øst, fra Byggmesterforbundet tar for seg fremtiden og hvilke planer som ligger for regionen, knutepunkter og reguleringsplaner. Møt opp og hør hans fremtidsrettede foredrag kl. 14.30. Byggmesterforbundet jobber for et seriøst arbeidsliv, like konkurransevilkår, kompetanseheving og rekruttering til bransjen. De er en arbeidsgiverorganisasjon som organiserer profesjonelle byggefirma med stolthet til tømrerfaget. De ivaretar deres interesser og rammevilkår samt yter medlemsservice.