Testimonial articles

«Alle bedrifter burde prioritere Boligmesse»

Published on: 2018-05-14

Kathrine Harestad
Eier og daglig leder
Designerhome


Vi deltok på Boligmesse i Stavanger og fikk en enorm boost for vår nyetablerte bedrift. Vi hadde satt oss et mål for hvilke resultater vi ønsket å oppnå ved å delta på messen, og allerede første dagen sprengte vi dette målet med glans. Responsen fra publikum var enorm og vi ble overveldet over alle de positive tilbakemeldingene vi fikk. Vi var heldige og fikk en reportasje fra vår stand på TV Vest den første dagen under messen, noe som førte til at folk kom langveis fra bare for å besøke vår stand.

Vi var nøye med oppbyggingen av standen vår, og ønsket å tiltrekke oss alle typer kunder, også de som ikke var på jakt etter vår type produkter. Dette fungerte utmerket, og vi hadde flere kunder som droppet innom av nettopp den grunn at de likte det de så.

Å delta på Boligmesse er det smarteste valget vi har tatt for vår bedrift. Det har åpnet dørene for større mulighet til suksess, og har sikret oss kunder i lengre tid fremover. Vår viktigste visjon med Boligmesse var å bli sett og la navnet vårt bli kjent slik at folk får et kjennskap til hva vi står for og hvilke produkter og tjenester vi kan levere. Dette klarte vi å oppnå i løpet av de tre dagene messen varte. Kundestrømmen og henvendelsene har økt på siden messen, og kunder vi ellers ikke ville nådd har fått kjennskap til oss.

Boligmesse er en profesjonell messe som gir bedrifter muligheten til å markedsføre seg på en større arena enn en ellers har mulighet til å klare på egen hånd. Alle bedrifter burde prioritere Boligmesse som et ledd i sin markedsføring. Messearrangørene er profesjonelle aktører som har full kontroll på hvordan du som bedrift burde fronte deg selv, og deltar tett med rådgiving og tips til hvordan du skal lykkes. Vi følte oss enormt godt mottatt og ivaretatt fra første stund etter at vi meldte oss på messen. Selve organiseringen under messen var ryddig og effektiv, og det fantes alltid en hjelpende hånd når vi trengte det.