Tegn på at du bør bytte ventilasjon i boligen


Dugger det mye på innsiden av vinduene dine? Da kan det hende ventilasjonen i boligen din er litt dårlig. 

Ventilasjon i boligen er viktig av flere grunner.

God ventilasjon sikrer altså at “brukt luft”, som inneholder fukt og lukt, blir fjernet og erstattet med frisk luft. 

– På den måten forebygger god ventilasjon mulige fuktskader på for eksempel bad og vaskerom, og det sørger for god luftkvalitet som forebygger luftveisproblemer og hodepine hos mennesker, sier Torgeir Torper-Karlsen hos Ventistål AS. 

Se opp for disse tegnene

Dugg innvendig på vinduene kan være ett tegn på at ventilasjonen er dårlig. Et annet er muggflekker og “heksesot” på flater i boligen, samt dugg på baderomsspeil ved dusjing. 

– Eller det at du føler at lukten henger lenge igjen i rommet. Er ventilasjonen god vil lukt fra ulike aktiviteter derimot bli fort borte, og det er lite eller ingen dugg på baderomsspeilene, sier han. 

Han legger til at god ventilasjon oppleves veldig forskjellig fra menneske til menneske, men at det stort sett vil være en generell følelse av god luftkvalitet. 

Flere typer ventilasjon

Det finnes mange typer ventilasjon på markedet.

– Du har avtrekksventilasjon, som ikke er anbefalt da denne formen for ventilasjon fører til at varmen suges ut av boligen. Balansert ventilasjon er et ventilasjonsaggregat med varmegjenvinner, og dette er standard i nye boliger, sier han. 

I tillegg finnes romventilatorer med balansert ventilasjon, som plasseres i eksisterende ytterveggsventiler. 

– Eller klima- og energisentraler, som i tillegg til balansert ventilasjon har noen mulige tilleggsfunksjoner, som blant annet oppvarming av tappevann til boligen, sier han. 

Torper-Karlsen understreker at det her er snakk om ventilasjon i eksisterende boliger. Nye boliger har ventilasjonskrav i henhold til gjeldende regelverk i TEK-17. 

Oppgrader ventilasjonen

Dersom du bor eller flytter inn i en bolig med dårlig ventilasjon, anbefaler han å først identifisere ventilasjonsløsningen og hvordan den virker. 

– Har du for eksempel avtrekksventilasjon er det absolutt et godt råd å oppgradere til balansert ventilasjon. Da vil du spare et betydelig antall kw/t på oppvarming av boligen, sier han. 

Prøv også å vurdere hva du har behov for og hvilke muligheter du har plassmessig i boligen. Installasjon kan nemlig være plasskrevende. 

– I tillegg spiller økonomi inn ved valg av anlegg, for et ventilasjonsanlegg kan medføre betydelig investering. Start gjerne med å oppsøke et byggevarehus eller lignende. Der du kan få råd og veiledning av kvalifisert personell, avslutter han.

 

Tekst: Katrine Andreassen
Foto: iStock