Nyheter

Slik blir høstens Boligmesser 

Publisert: 2020-05-28

Endelig er det klart: Høstens Boligmesser blir avholdt som planlagt.

Etter en annerledes vår, begynner Norge gradvis å vende tilbake til normalen. Vi i Compass Fairs var et av firmaene som ble hardt rammet da koronakrisen traff landet. Likevel har vi hele veien valgt å se fremover.

– Flere av vårens messer ble utsatt til høsten, og den siste tiden har vi derfor vært i dialog med flere myndighetsorgan, for å avklare at salgsmesser som Boligmesse ikke omfattes av Covid-19-forskriften. Dette med bakgrunn i at slike messer er en handelsplass på lik linje med kjøpesentre og varehus som IKEA og Maxbo. Det er i praksis ingen forskjell, med tanke på folkemengde og publikums ærend, forteller CEO i Compass Fairs, Stewart L. Stjernholm.

En  handelsarena

Helsedirektoratet har bekreftet at det er korrekt at Boligmesse ikke omfattes av §13 i Covid-19-forskriften. I en e-post til oss skriver deres advokat at Helsedirektoratet “ikke ser at Boligmesse omfattes direkte av forbud i covid-19 forskriften. Det innebærer at virksomheten ikke er forbudt eller stengt, og de vanlige råd om smittevern gjelder ved utøvelse av virksomheten”.

– Altså gjelder de samme retningslinjer for Boligmesse som for en ordinær handelsplass, oppsummerer Stjernholm.

Han legger til at Compass Fairs nå har utarbeidet en smittevernveileder i tråd med Folkehelseinstituttets retningslinjer, som skal ivareta smittevernet ute på Boligmesse. Alle aktuelle kommuneoverleger er kontaktet og invitert til å komme med innspill for å ivareta lokale forhold.

 – Vi er glade for at de vi har vært i kontakt med hittil er positive til at Boligmesse kommer til deres by kommende høst, da våre handelsmesser gir store ringvirkninger, og således er viktig for mange i det lokale næringslivet. 

Klikk her for å se når vi kommer til en by i nærheten av deg. 

Flere tryggende tiltak 

I smittevernveilederen listes det opp en rekke tiltak som vil gjennomføres på høstens messer. Blant annet vil messearealets kapasitet utnyttes til det fulle, og tellesystemer skal gi kontroll på hvor mange som til enhver tid er inne i hallen. Dedikert vaktpersonell skal bidra til at regler om avstand overholdes, det blir hyppig renhold gjennom hele helgen, og antibakteriell væske og skilting om hygiene og avstand vil settes opp en rekke steder på messen. 

– Smittevernveilederen blir fortløpende oppdatert i henhold til myndighetenes anbefalinger. Slik vil Boligmesse være en trygg handelsarena for både utstillere, publikum og ansatte, og vi gleder oss til å komme i gang igjen. Boligmesse er som enhver annen handelsplass, og det skal være minst like trygt å komme til oss som til det lokale kjøpesenteret, avslutter Stjernholm.

Vi gleder oss til å inspirere med nyheter, eksperthjelp og gode messetilbud – velkommen til Boligmesse!

Klikk her for å se når vi kommer til en by i nærheten av deg.